Věděly už před deseti lety nejvyšší evropské politické (j)elity, co nás čeká?

Napsal
Sdílet článek

Sice jsem se několikrát zařekla, že na téma koronavirus už psát nebudu, dokonce už přeskakuji i většinu článků, které se na toto téma na internetu objeví. Nicméně dnes jsem si přečetla něco, po čem nešlo nereagovat. V současné době čtu knihu „Podivná smrt Evropy“, kterou možná znáte i vy. Spisovatel Douglas Murray v knize popisuje situaci v Evropě od období zhruba šedesátých let až po současnost a predikuje našemu kontinentu temnou budoucnost,

V knize se autor poměrně podrobně věnuje mimo jiné i konkrétním činům evropských – a především pak britských –  politiků v období od devadesátých let až po velkou invazi v roce 2015. Jeden z výroků, které byly v knize uvedeny, mne nadmíru zaujal. Jedná se o pasáž, popisující situaci v západní Evropě v období kolem roku 2010, tedy před velkou muslimskou invazí.

Věta, která mne tak šokovala zní:

„Aby došlo k uspokojivému řešení stárnoucí populace Evropy, muselo by dojít k válce nebo pandemii“. 

Pro úplnost uvádím, že v kapitole se hovořilo o tom, že mezi lety 2000-2010 došlo v Londýně k přečíslení původní populace populací neevropskou. Kapitola se ale věnuje globálně celému západu Evropy. Tehdejší „liberální“ politici, multikulturalisté, velmi vehementně obhajovali masovou muslimskou invazi a tvrdili, že je přínosnou. V knize jsou dokonce uvedena fakta, která dokazují, že se tito politici neštítili falšovat data tak, aby se migrace jevila přínosnou. Zároveň se pozastavují nad tím, že Evropa příliš stárne, což je nežádoucí. Stárnoucí Evropu si pak berou jako záminku k dovozu mladých muslimů z Asie i Afriky. Ti však ve finále zatěžují sociální systémy mnohem víc, než západoevropští důchodci. Migrantů se však multikulturalisté vzdát odmítají, takže co s tím?

Časem se zjistilo, že nezřízená invaze nekompatibilních kultur, je pro sociální systém jednotlivých zemí enormní zátěží. Jenomže nikdo z oněch multikulturalistů to nebyl ochoten přiznat. Naopak, docházelo k ještě masovějšímu přijímání migrantů a dalšímu zvyšování výdajů ze sociálních systémů. Kapitola ještě ani nedošla do onoho zlomového roku 2015, přesto už pár let předtím byly sociální systémy zemí jako Velká Británie, Francie či Itálie neúměrně zatíženy. 

Rok 2015 a roky následující počty invazistů ještě znásobily. I když po krizovém roce 2008 nastalo jisté období konjunktury, tak se vědělo, že to nebude navždy. Všichni, kdo sledujete politiku jistě víte, že už asi dva roky předpovídá mnoho renomovaných ekonomů nástup další, mnohem vleklejší krize. Ta už vlastně přišla spolu s pandemií.

A opět se vraťme ke knize. Tam se hovoří v této souvislosti o období po nástupu nového milénia a kolem roku 2010, kdy se úvahy o tom, že se sociální systémy jednotlivých zemí nástupem další krize zhroutí, začaly stále více diskutovat. Nejprve se přistoupilo ke zvyšování věku odchodu do důchodu, aby se záhy došlo k poznání, že ani to nestačí.

Co se změnilo za těch deset let? Západní Evropa přijala miliony dalších invazistů, většinou ze zemí Blízkého východu a Afriky. A stále přijímá a vítá. Tito „noví Evropané“ jsou další předpokládanou obrovskou zátěží pro sociální systém invazí postižených zemí. Všímáte si, jak je na tom Itálie, která je velmi postižena invazí z Afriky? Itálie, která má v průměru nejstarší obyvatelstvo v rámci celé Evropy?  Všímáte si, jak se chovají při epidemii ve Švédsku, kde mají největší počet muslimských migrantů na počet obyvatel? Je to jediná evropská země, kde nejsou ohledně pandemie žádná nařízení, ale pouze doporučení.

Všimli jste si, že napříč Evropou se jaksi záhadně objevuje nákaza v masovém měřítku v domovech důchodců a to dokonce i u nás? Vnímáte i to, v jaké věkové skupině je největší mortalita? Umírají staří a nemocní, tedy občané, u kterých není šance, že by byli v budoucnu produktivní. Úmrtí mladých jsou spíš výjimkou, která je ovšem obvyklá u všech možných nemocí. Dokonce na chřipku je dětská úmrtnost nesrovnatelně větší, než na COVID-19. Také se zjistilo, že velká část dětí a mladých lidí do 30 let nemá vůbec žádné příznaky, takže se ani nezjistí, že nákazu mají, či měli. Většinou se na to přijde zcela náhodou. Plošné testování na Islandu dokonce odhalilo, že 50% testovaných nemělo vůbec žádné příznaky, byli pouze přenašeči. V jednom z řeckých táborů bylo všech 21 pozitivně testovaných migrantů zcela bez příznaků.

Od začátku asi každý vnímá, že je virus v jistém směru cílen. Ví se, že drtivá většina lidí v produktivním věku nákazu přežije, někdo s příznaky, ať už horšími či mírnějšími, někdo zcela bez příznaků. Nicméně i zdravý sedmdesátník má větší šanci na přežití, než třeba mladý těžký astmatik a diabetik či člověk s rakovinou. Nemoc tedy kosí starší a nějak jinak nemocné občany, ale i mladé a vážněji nemocné. Ty, kteří by jinak byli třeba ještě roky zátěží pro zdravotní i sociální systém. Spousta zdravých a fyzicky zdatných důchodců ještě pracuje, na ty ale virus nejspíš cílit vůbec nemá, ani jim většinou nějak zásadně neublíží.

Prosím, berte vše výše uvedené jen jako teorii, kterou jsem se zde rozhodla rozvést poté, co jsem si přečetla výše uvedenou větu z kapitoly, která pojednává o jednání a úvahách evropských politických hlavounů v období před deseti lety. Jak sami vidíte, tak šílené plány globalistů na dovoz muslimských primitivů ze zcela nekompatibilních kultur jsou stále na pořadu dne. V současné době už brázdí vody Středozemního moře první loď německé neziskovky, další se k vyplutí chystají. Němci si letecky importují z Řecka „syrské vousaté sirotky z Afghánistánu a Pákistánu“ a také Švédsko nedávno prohlásilo, že i přes koronavirus jsou stále hranice pro vetřelce otevřené.

Nevím, jak dalece jsou moje úvahy pouhou fantasmagorií a do jaké míry jde o tvrdou realitu. Ale úvahy globalistů z období nějakých deseti let nazpět příliš moc pasují k tomu, co se nyní děje.

Řešením je válka nebo pandemie. Kdybych totéž četla ještě vloni v létě, přešla bych podobné vyjádření bez povšimnutí.

5/5 - (2 votes)
(Visited 234 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *