Vědí slovenští biskupové, kdo je František Bergoglio a proč přišel na Slovensko?

Napsal
Sdílet článek

Z životopisu svatého biskupa Zenobia, který zemřel za Krista v r. 290: Licius uslyšel o křesťanském biskupovi Zenobiovi a poslal vojáky, aby ho zajali. Když Zenobia přivedli, bezbožný soudce mu řekl: „Nechci s tebou vést dlouhý rozhovor. Řeknu ti proto jen krátce: nabízím ti dvě věci – život nebo smrt. Život – když se pokloníš římským bohům, smrt – když se jim nepokloníš.“ Svatý Zinovius s jistotou a odvážně odpověděl:Dočasný život bez Krista není život, ale smrt. Smrt pro Krista není smrt, ale nesmrtelný život. Raději chci kvůli mému Spasiteli zemřít časnou smrtí a věčně s Ním žít, než od Něj odpadnout kvůli časnému životu a navěky umírat v pekle.“ Když to Licius uslyšel, přikázal hodit ho na rozžhavené železné mříže, pod nimiž hořel oheň. Posměšně řekl: „Ať sem přijde Kristus a pomůže ti!“ Svatý Zenobius odpověděl: Můj Spasitel Ježíš je tu se mnou, posiluje mě svou milostí, neboť snáším muka, která se protiví lidské přirozenosti.“ Nakonec mučitel rozkázal vyvést ho za město a useknout mu hlavu.

Vážení biskupové Slovenska, uvědomujete si, že tento biskup a tisíce jiných mučedníků umírali jen proto, že odmítli veřejné modlářství? Bergoglio přímo pozval modláře a čarodějníky do vatikánských zahrad, kde se postavil do čela modlářského rituálu a pak modlu vnesl rovnou do chrámu sv. Petra. Bergoglio je na tom hůř než kat Licius, protože ten aspoň mluvil na rovinu a neklamal. Bergoglio ale ruší první přikázání a zavádí modlářství, a tak oklamává Boží lid mocí své papežské autority, kterou nezákonně uzurpuje. Zavádí nové náboženství, které mají všichni katolíci nekriticky přijímat, a lež zaobaluje do křesťanských frází. Podobně tomu bylo v kázání v Dómu sv. Martina. Nikdo z vás, biskupů, si nepoložil dvě základní otázky: 1) Kdo je Bergoglio? a 2) Proč přijel na Slovensko? Světová veřejnost ví, že Bergoglio je arciheretik, který se postavil proti Bohu i proti Božím přikázáním, ale svůj odpad a své kacířství maskuje vysoce zbožnými a citlivými, psychologickými frázemi s lichotivými termíny. V kázání hovoří, že se cítí jako doma, že Slovensko je báseň... Ve skutečnosti přichází, aby svou autoritou zaštítil a prosadil genocidní systém, jehož se teď Slovensko stává obětí. On nepřišel splnit povinnost pravdivého pastýře, aby varoval před experimentální vakcinací! Celý svět ví, že je naopak jejím největším propagátorem! Jenom slovenští biskupové jsou totálně slepí a hluší, a navíc klamou slovenskou veřejnost tím, že mu vytvářejí image jako skutečnému Svatému Otci, ač celý svět ví, že je náboženský podvodník. Je vlkem, který trhá ovce, a proto přijel i na Slovensko.

Na tyto dvě otázky – kdo Bergoglio je a proč ve skutečnosti přijel – slovenští biskupové nechtějí odpovídat.

Tyto dny masmédia oznamují, že do Martina přijelo vakcinační komando a lidé se demonstrativně postavili proti. Byli však tvrdě zpacifikováni policií. Rovněž před příjezdem Bergoglia byla v Bratislavě manifestace proti vládním likvidačním opatřením a vakcinaci. Tam policie do lidí dokonce střílela gumovými projektily. Bergoglio stále mluví o naslouchání Božímu lidu a o svobodě, ale této aktuální bolesti Božího lidu spojené s vnucenou vakcinací, která lid okrádá nejen o svobodu, Bergoglio naslouchat nechce. Naopak, cynicky přijel zaštítit ty, kteří se těchto zločinů proti slovenskému národu dopouštějí! A za tyto zločiny mu biskupové Slovenska líbali ruce a dávali najevo svou jednotu úsměvy od ucha k uchu. Hanba slovenským biskupům! Hanba! Hanba! Oni dnes slouží s celou zkompromitovanou KBS mocipánům, aby mohli sbírat oleandry i za cenu zrady Krista! Prodali duše slovenského národa!

  •  Eliáš
5/5 - (2 votes)
(Visited 379 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *