Verdikt švédského soudu: zaměstnanci mají právo modlit se k Alláhovi v pracovní době

Napsal
Sdílet článek

Jak jistě víte, tak muslimové si musí při svých pravidelných modlitbách v přesně stanovenou dobu rozvinout modlitební kobereček, na němž pak otočeni hlavou směrem k Mekce třískají hlavou o zem. Tato procedura má přesně stanovená pravidla, včetně časů, kdy se mají modlit. Pokud už se pak někteří muslimové nachází v pracovním procesu, tak podle rozhodnutí švédského soudu mohou okamžitě ustat v práci, rozložit si kobereček a začít se modlit k Alláhovi.

Švédští zaměstnavatelé nesmí zaměstnancům bránit v tom, aby během pracovní doby rozprostřeli modlitební kobereček na pracovišti a klečeli v modlitbě k Alláhovi. To potvrdil správní soud v Malmö, čímž ruší demokraticky přijaté rozhodnutí městské rady v Bromölla o zákazu modliteb o pracovní době. Podle Soudního dvora je toto rozhodnutí v rozporu se svobodou náboženského vyznání dle švédské ústavy.

V loňském roce městská rada v Bromölla rozhodla, že “modlitba během placené pracovní doby není na území obce  povolena”.  Proti rozhodnutí, které bylo učiněno především kvůli zvláštním nárokům muslimských pracovníků, bylo podáno odvolání a bylo oznámeno veřejnému ochránci práv pro diskriminaci. Správní soud nyní dospěl k závěru, že rozhodnutí je protiprávní podle způsobu, jakým Soudní dvůr vykládá svobodu náboženského vyznání podle švédské ústavy.

Soud proto demokraticky přijaté rozhodnutí ruší. Žádný zaměstnavatel nesmí odepřít svým zaměstnancům během placené pracovní doby, aby se modlili k Alláhovi, místo toho, aby vykonávali své povinnosti. Kolik a jak dlouhých pracovních přestávek musí zaměstnavatel muslimům umožnit však není jasné.

Není jasné, zda se SD a KD, tedy strany, které si zákaz modlení v pracovní době odhlasovaly, proti rozhodnutí správního soudu odvolají k soudu vyšší instance.

Tedy podle všeho je jasné, že modlitba má vždy před pracovními povinnostmi přednost a to bez nějakého omezení, neboť soud ani neuvedl nějaký časový rámec, který je pro přerušení práce k modlení akceptovatelný. Stejně tak se neuvádí, jak často musí zaměstnavatel modlení umožnit, tedy pak může dojít třeba k tomu, že polovinu nebo třeba i většinu pracovní doby bude muslim trávit na modlitebním koberečku s vystrčeným zadkem.

K tomu mohu jen z vlastní zkušenosti potvrdit, že v Holandsku, kde jsme měli v zaměstnání hned dva muslimy, jim nikdy nic podobného neumožňovali a to jsme měli mnohdy pracovní dobu 12 hodin, což by znamenalo, že přišli o několik modliteb. Přesto by si muslimové nedovolili rozprostřít na pracovišti modlitební koberečky a tam začít třískat hlavou o zem či dokonce podobné výhody vyžadovat. Jenže to bylo před téměř 30 lety. Věřím, že dnes už se modlitební koberečky objevují na pracovištích ve většině evropských islamizovaných zemí.

(Visited 585 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Už vidím toho muslimského lékaře, jak s operací sekne v kritickém okamžiku a nechá pacienta vykrvácet. Podobné riziko by hrozilo i při nevhodně načasované přestávce jaderného fyzika. Naštěstí nic nehrozí, muslimové v drtivé většině práci nevyhledávají.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *