Volební manipulace a Nejvyšší soud; kybernetický útok a čínská špionáž; válka s Čínou a válka CIA proti vlastním lidem

Napsal
Sdílet článek

Všichni Bidenovi příznivci jásali, že Nejvyšší soud zamítl soudní spor státu Texas proti státu Pennsylvánii, zahájený kvůli podvodům při sečítání volebních hlasů. A přitom opět neměli zcela pravdu. Nejvyšší soud stále vede tento případ jako „otevřený.“ Pouze se vyjádřili, že forma stížnosti není v souladu s běžnými praktikami, ale že jsou ochotni po úpravě tento problém přijmout k řešení, protože spadá pod jejich pravomoc. Proč stát Texas dokumenty nezměnil a nepodal žalobu znovu, není nikde uvedeno. Jsou ovšem domněnky, že Texas čeká na výsledky Volební komise, které budou zveřejněny 6. ledna, aby na jejich základě celý případ obnovil.

Nejvyšší soud řeší ještě jeden, v podstatě stejný soudní spor, který vznikl na podkladě podvodného volebního procesu v Pennsylvanii. Člen Kongresu Mike Kelly žaluje stát Pennsylvanii z nedodržení volebních podmínek a z nerespektování Ústavy Spojených států. Tento soudní případ je také ještě v běhu.

Právník Lin Wood tweetoval (asi bych měla radši napsat „pípal,“ což by byl správný překlad a ne hybridní zkomolenina) tak tedy tweetoval, že Hlavní soudce Nejvyššího soudu John Roberts je korupční a slouží jiným zájmům než americkým. Stejně tak Soudce Stephen Bryer. Oba dva jsou nesmírně zaujati proti presidentovi Trumpovi a jsou ochotni udělat cokoliv, aby zabránili tomu, aby byli Američané pravdivě informováni.

Údajně to byl Roberts, který zmanipuloval ostatní soudce natolik, že odmítli řešit soudní případ státu Texas proti Pennsylvanii. Svědkové vypovídali, že v místnosti, kde toto bylo debatováno, bylo slyšet velký křik. Je to pravděpodobné, protože i právník Wood přiznává, že má nahrávku, kde soudce Roberts používal vulgarismy a nadávky, když mluvil o presidentovi Trumpovi.

Soudce Roberts si rovněž udělal čas na to, aby celkem dvakrát navštívil ostrov Jeffrey Epsteina, kde byla provozována nejrůznější, jinde nepromíjená pohlavní činnost, včetně pedofilie.

Je jisté, že s letošními americkými volbami je něco hodně v nepořádku. Když porovnáme čísla, ty výsledky mluví naprosto jasně a zřetelně:

Obama

Biden

Trump

Počet získaných volebních oblastí

873

477

2,497

Počet volebních hlasů

69 milionů

81 milionů

74 milionů

Takže když Trump získal na svou stranu tak velké množství volebních oblastí, tak není prakticky možné, aby měl méně volebních hlasů než Biden. Jinými slovy, měl na své straně převážnou většinu Ameriky a to se musí někde projevit!

Stejně tak množství registrovaných voličů v celé Americe je 212 milionů. Letos z nich volilo pouze 66.2%, což je 140,344,000. Když od tohoto čísla odečteme Trumpových 74 milionů, pak zbývá na Bidena pouhých 66,344,000 volebních hlasů. Odkud přišly ty přídavné volební hlasy, když volit mají jen ti, kteří se k tomu předem přihlásili registrací?

Že se jednalo o volební podvod je více než zjevné. Nejen čísla, ale i zkoumání volebního zařízení, vyrobeného firmou Dominion ukázalo, že všecky bezpečnostní záznamy těchto přístrojů byly záměrně vymazány. Tyto záznamy obsahují informace o čase a přístupu osob k ovládacímu panelu a k jeho nastavení a nevymazány by dodaly svědectví o případné manipulaci s tímto zařízením. A stejným způsobem byly později vymazány paměti těchto přístrojů, čímž byly zničeny veškeré záznamy o výsledcích voleb.

Soud ve státě Michigan začal tuto záležitost řešit a přikázal přezkoumání volebního zařízení ve volební oblasti Antrim. Vyšetřovali také USB paměťové karty, které byly při volbách použity a zjistili, že šlo opravdu o plánovaný útok na presidentské volby. Už jen to, že Federální volební komise povoluje u volebního sčítacího zařízení 0.0008% omyl (což je jeden hlas ze 250 tisíc) a Dominion přístroje mají 68.05% omylu, by stačilo k jejich vyřazení.

Tak vysoké procento omylu vytvořilo obrovskou spoustu sporných volebních hlasů, které toto zařízení nemohlo správně zařadit a proto je přemístilo do zvláštní složky, k pozdějšímu prozkoumání a zhodnocení. Tyto sporné hlasy byly postupně převáděny na evropský server buď v Německu, nebo ve Španělsku, kde byly skladovány a mělo být o nich rozhodnuto manuálně. Toto „rozhodnutí“ se skládalo z toho, že všecky hlasy byly přičteny Bidenovi. Takže Biden dostal nejen svoje vlastní hlasy, ale ještě 68.05% všech ostatních hlasů, ať už náležely komukoliv.

Dominion zařízení bylo dále vyzkoušeno na 1,500 pokusných volebních formulářích a bylo zjištěno, že z tohoto počtu hlasů bylo 1,474 změněno. Po odborném prozkoumání usoudili IT znalci, že tyto volby sčítací přístroje byly záměrně navrženy tak, aby vytvářely chyby, které pak mohly být manipulovány kterýmkoliv směrem se komu zlíbilo. Skutečnost, že veškeré zařízení mělo odstraněny bezpečnostní zámky dále potvrzovala, že manipulátorem mohl být kdekdo, kdo měl k zařízení přístup a po ruce šroubovák.

Názory většiny občanů ve státě Georgia jsou takové, že nepřipadá v úvahu, že by zvolili Joe Bidena na presidentské místo. A i tam zjistili IT odborníci manipulaci volebních hlasů zvenčí, neboť zařízení bylo po celou dobu voleb napojeno na internet. Dominion zařízení je totiž navrženo s několika možnostmi internetového napojení a v jejich návodu dokonce ukazují, jak které z nich použít. Byl zjištěn značný provoz na serveru a bylo zjištěno, že ti, kteří se na zařízení přes internet napojili byli členové různých politických skupin, jako na příklad „Indivisible Organizers,“ levicová organizace ve spojení s bývalým presidentem Obamou.

Přesto přese všecko, mluvčí firmy Dominion Michael Steel lhal při výpovědi, když tvrdil, že napojení na internet není možné a že zařízení není možno ovládat manuálně, během volebního procesu. Ale Steel je v těsném kontaktu s Jeb Bushem, bratrem bývalého neslavného amerického presidenta George Bushe. Jeb Bush a kalifornský guvernér Gavin Newsom, spolu s guvernérem Georgie Brian Kempem mají co zastírat, neboť byli všichni až po krk zamíchání v praní peněz s pomocí Wuhanského COVID-19 viru. Strašili lidi co mohli a kde mohli, protože dělali velké peníze na prodeji ochranných pomůcek a jiného zdravotního vybavení.

Advokátka Sidney Powell zjistila, že Dominion a Smartmatic operační programy obsahovaly přídavné funkce, které umožňovaly každému měnit zakládání volebních hlasů přímo při procesu skenování. Podle ní, ti hlavní viníci, kteří přímo navrhli tyto zákeřnosti jsou:

  • Jorge Rodriguez, bývalý Minister komunikací Venezuely;
  • Khalil Majid Majzoub, Rodriguezův pobočník a člen Hezbollah, Ši’ia islámské skupiny;
  • Gustavo Reyes-Zumeta, programátor;
  • Antonio Mugica, ředitel firmy Smartmatic.

Zcela nečekaně se objevil další hráč v tragikomedii volebního podvodu v Americe. Je to firma s názvem SolarWinds, která dodala Dominion zařízením část operačního programu, zvaného Orion. Programátoři, nebo lépe řečeno hackeři této firmy vybavili Orion skrytým kódem, který nebyl zjistitelný a který jim umožnil dostat se přímo na počítačů některých vládních kanceláří. Pro svoji činnost si vybrali Finanční a Obchodní oddělení a opravdu se v půli prosince dostali do jejich počítačového systému a způsobili tím značnou paniku.

Majitelé firmy SolarWinds se ukázali být v těsném spojení s bývalým presidentem Obamou, s Clintonovými a s různými důležitými podniky a osobnostmi v Číně a v Hong Kongu. SolarWinds má rovněž prsty v letošním volebním podvodu, protože spolupracuje s institucemi, které kontrolují a schvalují výsledky voleb v aspoň polovině všech amerických států.

Internet záhadně mlčí o tom, že FBI, Texas Rangers (policie) a US Marshals (další druh policie) obsadili firmu SolarWinds v Texasu. O co šlo a co z toho vyústilo, se zatím neví.

Dřívější poradce presidenta Trumpa v záležitostech národní bezpečnosti General Michael Flynnrozhovoru s novinářem vyjevil, že útok, který firma SolarWinds způsobila nejen na volební zařízení, ale i na vládní počítačové systémy, byl velmi vážný. Tato firma prostě obnažila veškerou vládní strukturu Spojených států stejným způsobem, jako když se odemkne trezor, plný informací – můžete ho celý prohledat a prostudovat, všecko je vám k dispozici.

Podle Gen. Flynna, americké volební procesy byly rovněž sledovány přímo v čase (přes internet) cizími rozvědkami. Tyto jsou ochotny poskytnout veškeré získané informace a důkazy presidentu Trumpovi.

A co na to Čína?

Čínský sociolog Dr. Li Ji se nechal strhnout nadšením a 16. října 2020 při proslovu v Šenženu, v Číně prohlásil mezi jiným, že:

  • Do r. 2027, Čína předstihne Spojené státy. Bůh se o to postaral, nachystal pro nás tenhle trik, co se jmenuje COVID-19 a rozšířil ho do každé země na světě.
  • COVID-19 je velmi špatný pro Evropu a Ameriku, ale nesmírně prospěšný pro Severní Koreu a pro Čínu.
  • Pravda, že máme svých 4,000 mrtvých, ale Amerika jich má 220,000. Takže ve srovnání s Amerikou jsme neměli skoro žádná úmrtí.
  • Co se týče celosvětové ekonomické situace, Čína si vede velmi dobře. V tomto směru jsme překročili i svůj plán k překonání Spojených států. Takže nebude problém do r. 2027 předstihnout Ameriku. A pak to Amerika nepřežije.
  • Stačí aby 1.4 miliard Číňanů denně jedlo, spalo a vyměšovalo se a pak vyřídíme Spojené státy a způsobíme jejich smrt.

Je pravda, že čínská špionáž je rozlezlá jako rakovina do celého světa. Únikem informací v Australii bylo právě zjištěno, že celkem 1.95 milionů Číňanů, z nichž všichni jsou členové Komunistické strany, je rozšířeno po celém světě za účelem špionáže. Tyto informace, které se dostaly do rukou australským novinářům obsahují nejen jména těchto lidí, ale také jejich data narození, etnicitu a jiné osobní údaje, včetně jejich pozice v Komunistické straně a jejich ID.

Velká část těchto lidí je zaměstnána ve vládních organizacích různých států, na konzulátech, u tisku a také ve velkých, nadnárodních korporacích. Číňanky jsou často využívány jako „medové pasti,“ neboli „společnice“ pro vysoce postavené vládní, politické a jiné úředníky.

S ohledem na současný kybernetický útok na Ameriku, kdy hackeři získali přísně tajné informace přímo z vládních zdrojů, které se týkají kódů na ovládání atomových zbraní a informací ohledně stavu válečné výzbroje, přístupu k tajné komunikaci mezi jednotlivými složkami vlády a jiných, bezpečnost ohrožujících informací, se dá očekávat to nejhorší.

Media, která jako obvykle lžou, až se i zdi jejich studia červenají, nestydatě podezřívají z tohoto útoku Rusko. Ovšem skuteční odborníci vědí dobře, že to není Rusko, ale Čína, kteří se tímto kybernetickým útokem provinili a předpovídají, že to nemůže skončit jinak, než válkou mezi Čínou a Amerikou.

V jednom z minulých článků bylo již uvedeno, že kanadský Premiér Justin Trudeau umožnil Čínské osvoboditelské armádě aby cvičila vojska v Britské Columbii, přímo vedle města Vancouveru, na západním pobřeží. Touto dobou jsou čínské vojenské jednotky i v Ontariu, což je velmi blízko státu Minnesoty, uprostřed Ameriky. Další vojska mají základnu na Karibských ostrovech, pouhých 150 km od amerických břehů. Takže Amerika je obklíčena ze všech stran.

Takže podle vojenských odborníků může do 20. ledna 2021, což je den uvedení nového amerického presidenta do funkce a jeho přísaha, dojít k válce Ameriky s Čínou.

Přesto přese všecko, president Trump svolává protestní demonstraci proti volebním podvodům ve Washingtonu D.C. na 6. ledna 2021. Říká doslova: „buďte tam, bude to divoké.“

Divoké to asi bude, protože 6. ledna se sejde jak Senát, tak i Kongres, aby otevřeli volební příspěvky členů Volební komise, na jejichž podkladě bude zvolen nový president. Když kterýkoliv z kandidátů obdrží aspoň 270 hlasů, tento bude prohlášen za presidenta. Když žádný z nich nedocílí 270 hlasů, pak budou volit presidenta členové Kongresu přímo na místě. Každý stát má pak jeden hlas a ten kandidát, který získá podporu 26 států, vyhrává. Senát by pak vybíral vice presidenta.

Bude to asi řádná mela, protože už teď je to v Americe napjaté. Příznivci presidenta Trumpa, ať už novináři, politikové, či obyčejní lidé jsou ohrožováni nejen davy poblázněných vzbouřenců, ale také organizovanými jednotkami CIA. Tyto se snaží vyřídit nejen opozici, čili pro-Trumpisty, ale také soudní svědky a informátory, kteří jsou schopni předložit soudu důkazy o podvodu, který poznamenal celé letošní presidentské volby. Tito lidé nemají oporu v nikom. Soudci a politikové jsou ohrožováni, vydíráni, či podpláceni, takže rovněž nespěchají s řešením situace a ochrana svědků je nezajímá. Zákonodárci jsou vesměs zbabělci a chrání pouze vlastní kůži.

Do poloviny tohoto měsíce byli již čtyři důležití svědkové odstranění (zavražděni). Krátké video jednoho dalšího útoku je na stránce ZDE. A zatím, miliony těch, kteří by mohli být nápomocní sedí jako váleční zajatci uvězněni doma, donuceni do nedobrovolného domácího vězení další karanténou. Z novinářů se postupně stali informační teroristé a censura velkých technologických gigantů je stejně tak podobná teroristickým útokům nepřátel národa.

Generál Perna oznámil oficiálně „začátek konce,“ jak se přímo vyjádřil, neboli D-den, kdy se začne s očkováním. Perna je na straně Trumpovy opozice a zjevně se nemůže dočkat, až bude pomocí škodlivých injekcí vytvářet tisíce obětí této války a to bez jediného výstřelu. Vláda musela obstarat nový počítačový program s obrovskou kapacitou na to, aby bylo možno evidovat případy těch, kteří budou vysoce nebezpečným očkováním poškozeni.

(Visited 195 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *