Volební situace v Americe – co je nového

Napsal
Sdílet článek

Sidney Powell neuspěla v žádném ze dvou států (Michigan a Georgia), kam podala soudní stížnosti na podvody při volbách, ke kterým v těchto státech došlo. Federální soudkyně v Michiganu Linda Parker se vyjádřila, že výsledky voleb byly již potvrzeny jako správné a tím pádem je pozdě na nějaké stížnosti. Zpochybňovat volební výsledky by dále ohrozilo volební rozhodnutí několika milionů občanů státu, kteří se voleb zúčastnili a zničilo by to víru v demokratický proces.

V Georgii se soudce Timothy Batten zachoval ještě hůře a vůbec tento případ nepřijal k řešení. Prohlásil, že pokud bylo něco v nepořádku, pak to mělo být oznámeno soudu již dříve, měsíce předtím. Jak měli všichni vědět předem, že zařízení firmy Dominion je zkoruptováno, to neřekl. Ale není čemu se divit, protože soudce Batten v Georgii byl do své pozice dosazen Bushem mladším.

Pak nás rovněž nepřekvapí, že soudkyně Linda Parker z Michiganu je levicově-smýšlející a veřejně se vysmívá policii. Je to horlivá zastánkyně lidských práv, ovšem jen těch, které jsou pro černochy, protože proti bělochům je zaujata. Již dříve zkoušela prosadit možnost trestání jedné etnické skupiny na příkaz etnické skupiny jiné. Mnoho senátorů odmítalo schválit její dosazení do funkce federálního soudce v Michiganu a přesto ji tam bývalý president Obama dostal.

Ovšem advokátka Sidney Powell se nevzdává a chce podat odvolání přímo u Nejvyššího amerického soudu (Supreme Court of the United States, neboli SCOTUS).

Také Nejvyšší soud státu Pennsylvanie, což je jeden ze států s masivně zešvindlovanými volbami, podal petici u amerického Nejvyššího soudu. Žádají, aby volební podvody nebyly vyšetřovány i v případě, že by k nim opravdu došlo a americký ústavní zákon byl tímto porušen. Obávají se, že by vláda ztratila důvěru občanů – jakoby se tak už nestalo!

A zatím stát Texas soudí státy Pennsylvanii, Georgii, Michigan a Wisconsin kvůli volební podvodům. Jedná se o změnu volebních požadavků, kdy ověřování podpisů na poštou zaslaných volebních formulářích přestalo být v těchto státech prováděno. Tak se stalo, že kdekdo mohl volit, i ten, kdo nebyl jako volič registrován. Rovněž došlo k mnoha dalším podvodům, kdy volili lidé, kteří ve státě ani nebydleli, volili i mrtví a pacienti mentálních ústavů. Ze 1.8 milionu rozeslaných volebních lístků jich přišlo zpět vyplněných pouze 1.4 miliony, ale když sečetli všecky poštou doručené volební lístky, bylo jich 2.5 milionů. Kdo vytvořil ten rozdíl 1.5 milionů volebních hlasů navíc a kde na to vzali právoplatné formuláře?

Na příklad, podle očité svědkyně Elizabeth Forlini, ve městě Detroitu (Michigan), okna volební místnosti byla zakryta, prý aby republikáni neviděli dovnitř, co se děje. Uvnitř, jako pozorovatelé, členové Republikánské strany byli v naprosté menšině a ti, kteří se tam nacházeli, by museli mít dalekohled, aby mohli sledovat co se děje – tak daleko byli umístěni. Celé místo bylo prosyceno nenávistí a volební zaměstnanci byli vulgární a utrhovali se na lidi.

Forlini zpracovávala volební lístky současných příslušníků armády, když si povšimla jejich dat narození – všichni byli kolem 70 let staří. Samozřejmě, tak staří lidé nemohou být aktivní vojáci! A i adresy jednotlivých odesilatelů byly falešné. Byly to vesměs veřejné budovy, nebo nemocnice, pošty, atd. Razítko na obálce některých z nich bylo ale z Kanady. A jednu věc měli společnou: všichni volili pro Bidena.

Brzy ji musela policie vyvést ven, protože vznikly obavy o její bezpečí, když ostatní pracovníci zjistili, že prohlédla část jejich podvodů. Jejich podivná nenávist a snaha za každou cenu docílit, aby byl zvolen Biden, byla tak obrovská, že i policie sama měla z nich obavy.

Další očitý svědek, Gregory Stenstrom, vysloužilý voják a počítačový odborník měl sledovat průběh voleb přímo v centru podvodu, na okraji města Filadelfie, ve státě Pennsylvania. Pět a půl hodiny musel bojovat, než ho konečně vpustili do volebního prostoru. Pak viděl, jak pracovníci vynášeli poštovní krabice plné volebních lístků z uzamčené místnosti kdesi vzadu. Dožadoval se, aby mohl dovnitř, ale nebylo mu to dovoleno. Nakonec sehnal jednoho ze soudců a ten vymohl, že mohl jak on, tak i jiní pozorovatelé do této místnosti každé dvě hodiny nahlédnout. Bylo tam skladováno obrovské množství volebních lístků, odhadem asi 50,000, zjevně podvodných, které byly postupně přidávány k těm, které byly právoplatné.

Stejně tak volební pracovníci nosili sem a tam USB karty, které různě zakládali do sčítacího zařízení a přenášeli tam volební hlasy.

Jako další, řidič nákladního auta Jesse Morgan měl převézt bedny se statisíci vyplněných volebních lístků ze státu New York do Pennsylvanie. To samo je nepochopitelné, protože každý občan musí volit ve státě, kde bydlí. Proto není pravděpodobné, že by statisíce lidí ze státu New York posílalo volební hlasy do Pennsylvanie. Jeho nadřízený mu ale odmítal dát pověřovací papíry na převezení tohoto nákladu do jiného státu. A pak, po doručení, jeho přívěs zmizel i s nákladem.

Hlavní texaský právník Ken Paxton podal soudní stížnost přímo k Nejvyššímu americkému soudu. Požaduje, aby bylo odstraněno asi 10 milionů volebních hlasů ve čtyřech obviněných státech, což by zajistilo výhru presidenta Trumpa.

Pennsylvanie, Georgia, Michigan a Wisconsin jsou obviněny z toho, že udělaly nezákonné (proti-ústavní) změny v jejich volebních podmínkách, což vytvořilo skvělé příležitosti pro podvody. Texas dále požaduje aby tyto státy neměly povoleno dodat jejich zástupce do Volební komise, která má toto pondělí, 14. prosince, volit presidenta. Mnoho dalších států je tímto odvážným činem Texasu pobouřeno a jejich hlavní právníci prohlašují, že nemají šanci vyhrát. Stejně tak nebylo jisté, jestli Nejvyšší soud tento velice neobvyklý případ přijme, či zavrhne a tak všichni čekali s napětím na jeho rozhodnutí. K nemalému překvapení mnoha, případ byl přijat k řešení a údajně měl být řešen VČERA.

Zpočátku byl Texas v celé záležitosti sám. Ale postupně se k němu začaly přidávat i jiné státy, které měly stejný názor a dnes je více než 20 amerických států na jejich straně. Ale i k Pennsylvanii a ostatním obviněným se přidaly některé státy a tím se stalo, že 42% Ameriky soudí 8%. Tento poměr je dobře ukázán na mapce níže umístěné.

Na celý problém kolují různé názory. Hlavní media a velké korporace zkoušejí všecky přesvědčit, že není žádný způsob, aby Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch presidenta Trumpa. Jiní prohlašují, že všecky volební hlasy těchto čtyř států by měly být zrušeny, na což jiní odpovídají, že to by prakticky zbavilo občany těchto státu volebního práva, což nepřipadá v úvahu. Další uvažují, že nové volby by vyřešily situaci. To ale není jisté, protože nové volby by nešlo zorganizovat do 6. ledna, kdy mají být vyhodnoceny hlasy Volební komise.

Jsou rovněž obavy z toho, co se stane, kdyby president Trump volby vyhrál. Mnozí se obávají obrovských protestů a ve skutečnosti, není vůbec přehnaná obava z civilní války v Americe a možná i jinde ve světě. Někteří američtí politikové dokonce váhají s jakýmkoliv rozhodnutím, protože nechtějí pobouřit lidi a bojí se vyprovokovat násilnou odezvu. I jednotliví soudci Nejvyššího soudu jsou ohroženi, protože kdyby svým rozhodnutím odebrali Bidenovi presidentství, mnozí pobláznění radikálové by si je mohli osobně vybrat a terorizovat je a jejich rodiny.

Lúza se zmocnila vlády nad příliš mnoha městy v Americe (a i jinde ve světě) a lúza vždycky napřed jedná a pak teprve přemýšlí – pokud vůbec přemýšlí. A ta skutečnost, že všecky čtyři provinilé státy jednaly proti Ústavě je ve skutečnosti ani nezajímá. Hlavně když mají důvod dělat výtržnosti, loupit, rozbíjet, ničit, zapalovat …

Přesto, že se Nejvyšší americký soud ještě nevyjádřil k těmto stížnostem, YouTube spěchala se svojí troškou do mlýna a oznámila, že odstraní všecky příspěvky, které by jakkoliv zpochybňovaly výsledky současných presidentských voleb v Americe. Dále prohlásili, že budou co nejvíce podporovat a rozšiřovat „autoritativní zprávy“ a potlačovat „problematické desinformace.“ Ve skutečnosti, toto všecko již praktikují od dne voleb a snad ještě mnohem a mnohem dříve.

YouTube jednala ve skutečnosti pomstychtivě. Jejich výroky byly vydány těsné poté, kdy president Trump požadoval odstranění té části Zákona (bod 230), která pojednává o slušnosti ve zpravodajství (Communications Decency Act) a která zaručovala sociálním sítím soudní imunitu v případě, že by je někdo chtěl soudit za to, co zveřejní na svých stránkách. A to je ta část, kterou chce president zrušit. Chce udělat společenské stránky postižitelné za jejich přestupky.

Jak již jsem psala, všichni ti, kteří jsou proti presidentovi Trumpovi – a je jich mnoho – mají důvod obávat se se spravedlivého trestu za své přestupky. Proto dělají všecko pro to, aby Trump nevyhrál, protože ví, že když zůstane presidentem, pak dojdou odplaty.

Skutečné výsledky amerických voleb, tak, jak je zaznamenalo sčítací zařízení SYCTL těsně před tím, než armáda zabavila servery firmy Dominion, je vidět na obrázku níže.

Text: Volby 2020. Zabavené SCYTL podklady ukazují lavinovitou výhru pro presidenta Trumpa. Zmíněný server, zabaven americkou armádou ukazuje, že president Trump měl 410 hlasů Volební komise v průběhu volební noci.

  • Jane K.
(Visited 134 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *