Vrbětice – fakta a dohady a co všem záhadně uniklo, 2/2

Napsal
Sdílet článek

Takže to vypadá, že ve Vrběticích došlo dne k následujícím událostem: v budově č. 16 se nacházela zásilka munice, která měla být odeslána zahraničnímu zákazníkovi. Jednatel firmy Imex Group Petr Bernatík přišel den před výbuchem do skladu, aby zkontrolovat stav této zásilky. Tisk jeho chování považoval za nezvyklé, jinými slovy za podezřelé a jednatel byl později opravdu krátkodobě vězněn, spolu s jeho otcem, bývalým jednatelem firmy. Firemní právník Radek Ondruš vypovídá, že v tom naopak nebylo vůbec nic neobvyklého, protože do funkce jednatele spadá osobní prohlídka každé jednotlivé zásilky. To proto, že on sám musí podepsat převodní papíry, čímž za správnost celé operace ručí.

Bernatík našel na obalu zasílaného zboží nějaké nesrovnalosti a proto tam druhý den poslal dva zaměstnance firmy Imex Group, aby zboží přeštítkovali. Tito se vypravili do skladu vybaveni potřebnými pomůckami a buď tam s něčím pohnuli, s čímž hýbat nebylo radno, nebo jim něco spadlo, či se tam nacházel starý dynamit a došlo k menšímu výbuchu, který způsobil požár. Když oheň hořel dost dlouho, to už oba zaměstnanci asi nebyli naživu, pak celá budova vybuchla.

Vedení firmy Imex Group bylo tímto určitě šokováno stejně jako zbytek světa. A pak si někdo u firmy vzpomněl co ve skladu bylo navíc, co tam být nemělo a co bylo nebezpečné. A také si vzpomněl, že to stejné se nachází v budově č. 12, kterou firma také pronajímala. Možná se tato osoba (nebo osoby) zkoušely dostat do touto dobou těžce hlídaného prostoru a usvědčující důkazy odstranit. Je jisté, že se jim to nepovedlo a tak aby zneškodnili hazardní látku a nevystavili se těžkému soudnímu stíhání a možná i doživotnímu žaláři, budovu č. 12 prostě vybuchli.

Je ale také možné, že vybuchla sama, protože časování výbušné nebezpečné látky, která se tam podle této úvahy možná nacházela, což byl nějaký druh dynamitu, bylo podobné jako v budově č. 16 a sebenepatrnější změna ji přivedla k výbuchu.

Jak říká pisatel článku Lumír Němec, ve Vrběticích se jednalo o nedostatečné zabezpečení objektu. Ať už selhala fyzická, nebo elektronická kontrola objektu, výsledek byl ten stejný. V ozbrojených sborech, kde odsloužil řadu let, dobře sledoval, jak jsou zabezpečeny muniční sklady, jaký mají režim, jak jsou nastaveny kontrolní mechanizmy. Je děsivé, že pro civilní sektor neplatí stejná pravidla. A k tomu musíme připočíst tu skutečnost, že na našem území jsou skladovány zásoby munice zahraničních firem a nikdo ani neví komu jsou určeny, kdo je jejich majitel nebo odběratel.

Další porušení zabezpečení objektu a právní nedostatky

Jako další, v tomto bývalém vojenském prostoru bylo dovoleno trénování automobilových závodníků a dokonce se tam v r. 2010 odehrály automobilové závody. To je samozřejmě obrovské riziko pro sklady tohoto druhu, protože kdyby takový vůz najel do budovy, anebo by jinak ohrozil zboží tam skladované, mohlo by dojít k vážné katastrofě.

Když se o této skutečnosti dověděl zlínský hejtman Stanislav Mišák, velmi se podivil, protože o něčem takovém nic nevěděl. Jak to, že o tom nevěděl? Jak to, že o tom nevěděly ostatní úřady, starostové jednotlivých vesnic a policie? Prý to není v jejich pravomoci.

A když to pak vybuchne tak to taky není v jejich pravomoci, když tam lidé ztratí život?

Podle hejtmana byl celý prostor vyčleněn jako vojenský objekt, takže podle zákona nemuseli hlásit co tam je a co se tam děje. Ano, ale v případě vojenského objektu je tento spravován armádou a ta dobře ví, jak s čím zacházet a jaké předpisy dodržovat. Ti pak mají svoji vlastní požární jednotku a svá vlastní zabezpečení. Tento bývalý vojenský objekt, který sice v r. 2014 byl ještě spravován Vojenským technickým ústavem, zjevně vojenské předpisy a zásady nepovažoval za povinné, anebo se nehledělo na jejich dodržování.

Jak jinak by se mohlo stát, že v r. 2009 uzavřeli první nájemní smlouvu (a druhou v r. 2011) s firmou Imex Group, která skladuje munici, což znamená dynamit a jiné nebezpečné látky a pak hned na to, v r. 2012 povolit v jiné budově firmě Biochemie z Bohumína zpracování raketového paliva. Raketové palivo je vysoce hořlavé a proto musí být převáženo navlhčené. Obvykle se musí znehodnocovat spálením, což produkuje množství nebezpečných splodin a ohrožuje to životní prostředí.

Zpracování raketového paliva chemicky na čistý chloristan amonný je revoluční proces firmy Biochemie, v podstatě neškodný a velmi efektivní a ještě o hodně výnosnější. Palivo je rozemleto a louženo ve vodě. Pevný chloristan amonný se tím rozpustí, pak je roztok přefiltrován a jeho pevná složka, což bývá guma a hliník je vysušena a uskladněna. Krystaly chloristanu amonného jsou pak odfiltrovány a rovněž vysušeny. Firma má zákazníky po celém světě, protože jejich přístup ke zpracování nebezpečné látky je naprosto unikátní a jak řečeno, efektivní.

Přesto vznikly obavy z nebezpečného základního materiálu pro tento proces a bylo pátráno kdo výrobu Biochemii povolil. Snad Ministerstvo průmyslu a obchodu? Ministerstvo obrany? Některý úřad ve zlínském kraji? Ne, nakonec bylo zjištěno, že povolení vydala policie.

Ovšem co s takovým rozhodnutím má policie co dělat? Má snad speciální jednotky na řešení problémů s vysoce hořlavými a výbušnými látkami a s chemickým materiálem? Mají její zaměstnanci přesné směrnice a školení k tomuto účelu? Kdo z nich o těchto záležitostech rozhoduje? Jak to, že krajské vedení nemá co rozhodovat o nakládání s nebezpečným materiálem, se zbraněmi a s výbušninami na svém vlastním území a ani o nich neví, že tam jsou?

Před osmi lety byli majitelé Imex Group obviněni soudem, že vyvezli na Slovensko skoro sto samopalů a pár desítek tisíc nábojů. (Pro Jánošíka?) Bylo to považováno za porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a Bernatíkovým hrozilo až 8 let vězení. Nakonec byli viny zproštěni a osvobozeni, protože jak soud uznal, povolení skutečně měli. Že nebylo přesně od toho úřadu, od kterého si soud myslel že má být, je něco jiného. V těchto záležitostech panoval opravdu chaos, jak i sám soud uznal. Ale jiný názor mělo Ministerstvo průmyslu a obchodu a zcela jiný názor měla policie. Takže – kdo má pravdu?

Soudce nakonec rozhodl, že „pokud v tomto případě bylo něco špatného, tak to bylo na ústředních orgánech výkonné a zákonodárné moci.“

A tento problém přetrvává i dnes. Není jasné kdo uděluje jaká povolení, není stanoveno kdo má o vydání takového povolení být uvědoměn. Správa jednotlivých okresů a krajů není informována o tom, co se na jejím území děje a už vůbec nevědí jak to zjistit. Jedna instituce nezná pravomoc té druhé a licencování je málem tajená záležitost.

Dokud toto není napraveno a sjednoceno do jasné a zjevné šablony, tak si z nás všichni ostatní kolem dokola budou nadále dělat boxovací ring.

Jako slon mezi porcelánem – anebo poslušný paňáca?

I když Premiér Babiš v r. 2014 veřejně prohlásil, že výbuchy ve Vrběticích byly způsobeny technickými nedostatky a vinil firmu samotnou za tyto přehmaty, letos mu nic nebránilo v tom, aby nesmyslně a bez nejmenších důkazů neobvinil Rusko z teroristického činu.

Na pochybném základě svého vlastního prohlášení, které bylo samozřejmě podporováno zrádnými medii a při naprostém nedostatku jakýchkoliv důkazů vypověděl 18 ruských diplomatů z území České republiky. Samozřejmě, Rusko odpovědělo tím stejným tónem and dvě desítky našich diplomatů přicestovaly zpátky domů. A vůbec, proč jich tam bylo tolik? Jsme přece malý stát a když do každé země vyšleme takové množství draze placeného personálu, to se prodraží.

Je obzvlášť zajímavé, že Premiér Babiš toto učinil pouhých deset dnů poté, co Spojené státy oznámily, že vypoví 10 ruských diplomatů a to prý kvůli tomu, že ruští hackeři údajně vnikli do amerických vládních počítačů. Podle Američanů asi nikdo jiný nemá hackery než Rusko.

Minulou sobotu se Premiér Babiš dokonce vytasil s návrhem pro ostatní vedoucí států Evropské unie, aby vypověděli aspoň jednoho ruského diplomata, ze solidarity s Prahou, která byla tak hrozivě zasažena smrtícím útokem na sklad munice v r. 2014.

Co je na tomto článku zajímavé, jsou názory čtenářů. Uvádím některé z nich:

md74 – co je to za mizernou lasičku. Dělá jakoby to byl žert vyhnat diplomaty. Rusko by mělo celou českou ambasádu vykopnout, přerušit styky s těmito vazaly Spojených států; s takovým spodkem společnosti.

amike – Babiš by si měl uvědomit, že byl zvolen českým lidem a ne lidmi z jiných evropských zemí. Když ty, Babiši, jednáš podle příkazů Ameriky a Británie, to je tvoje vlastní korupční nevlastenecká záležitost, ale prosím tě, nezkoušej rozšiřovat svoji rasistickou nenávist na další země tím, že se mícháš do jejich mezinárodních záležitostí.

Kernel.panic999 – Babiš je zklamání. Zatím neexistují vůbec žádné důkazy o tom, že by Rusové byli zúčastněni na těch výbuších a přesto chce vyhnat ještě více diplomatů. PCR říká, že není žádný důkaz, že by ti dva podezřelí vůbec kdy vkročili do tohoto prostoru a proto není možno je nijak spojovat s tím, co se stalo. Rosatom byl již vyloučen z NPP nabídky a celé to nedává smysl, prosazovat nefunkční názory. Může to být velice škaredé, kdyby Rusové začali používat obchod jako zbraň.

Ladyshadow – Hej, blbej, myslíš že někdy něco vyřešíš, když budeš jednat jako rozmazlené děcko – tvoje hra na solidaritu není o nic lepší než ty sankce.

Max75 – Z Ameriky, to by mne zajímalo jaké informace má špionáž Spojeních států na tohoto Babiše chlapa, že ho přiměli aby se choval jak se chová.

Boj s Ruskem? Proč a zač a nač? Kdo tím získá?

Prosím, uvědomte si, že dokud bylo Rusko Sovětským svazem, že se všichni na Západě mohli přerazit, jak byli pro-Ruští a kamarádští. V Americe se Stalinovi neříkalo jinak než „strýček Joe“ a kdo se vyjádřil proti SSSR, měl to ihned v posudku (znám konkrétní případ vojenského lékaře). Západní tisk nikdy nedokumentoval, co se doopravdy v Sovětském svazu dělo, protože ve skutečnosti byl komunismus výtvorem kapitalistů ze Západu a ti dělali co mohli, aby tento monstrózní systém udrželi při životě.

Ale jakmile komunismus padl, nálada se obrátila. Dnes je Rusko považováno za nepřítele, z Putina udělali druhého Hitlera a všecko ruské je zakázáno.

Důvod je jednoduchý: komunismus jim poskytoval jedinečnou možnost vpadnout do Ruska a vybrakovat je. Koupit všecko co je dobré, zničit konkurenci, vybrakovat přírodní zdroje a obohatit se. Jinými slovy, udělat to stejné, co udělali u nás.

Putin jim toto zatrhl. Postavil se na odpor, dostal se přes embargo a dokonce na něm ještě vydělal a získal pro národ cenné hodnoty, když byli donuceni přijít s vlastní výrobou produktů, dříve dovážených. Rusové ve skutečnosti se západními kapitalisty škaredě vyběhli a dobře tak. Proto jim tito dnes nemohou přijít na jméno a media popuzují proti Rusku co jim hlasy stačí.

Rusové také neváhají bránit své příznivce, viz Syrie. Už za komunismu u nás bylo zjevné, že i když to nebyl přátelský režim a protekcionismus byl národním heslem, tak Sovětský svaz na nás nekladl žádné nároky. Sice jsme se ve školách učili rusky, což byla nejspíš naše vlastní snaha zalíbit se, ale nebyli jsme nuceni tuto řeč přijmout za úřední mluvu. Nebyla nám brána naše historie, naše národní zvyky, naše názory – až na ty politické, samozřejmě.

Je pravda, že k nám celý Varšavský pakt v čele se Sovětským svazem v r. 1968 vtrhl jako smečka hladových psů a my jsme si mysleli, že to bylo kvůli Dubčekovi, který hlásal „socialismus s lidskou tváří“ a nejradši by obnovil soukromé podnikání. Možná ne přímo on, ale jiní, co byli kolem něho

Tenkrát k nám Rusové přijeli ale ze zcela jiného důvodu, o kterém se skoro nikde nemluví. Měli jsme mezi sebou zrádce, kteří se tajně dohodli zaprodat republiku Západu, když se tento zkoušel vetřít co nejblíž ruským hranicím. Už měli odstraněny zábrany na hranicích a Západní vojenští stratégové, převlečeni za civilisty to k nám chodili obhlížet. V tajných skladech měli čeští spiklenci umístěny zbraně a tajné vysílačky jely naplno. To byl ten pravý důvod, proč k nám tehdy Rusové v čele Varšavského paktu vtrhli: aby zabránili našemu převzetí Západem.

A dneska je tady máme, celý Západ se vším všudy, NATO vyzbrojené až po zuby, hrozba nekonečné války a našeho zotročení. Co nám přinesli? Drsné americké filmy, které koruptují mysl a způsobují strach a depresi, západní propagandu na bázi strachu, pornografii, znárodnění našeho stěžejního průmyslu a banek cizímí národy, vyvlastnění rodné země přímo pod našima nohama, diktát Evropské unie, zákazy, příkazy, rozhodnutí, roušky, karanténu, očkování, které žádné očkování není a udělá z nás blbce a tupce, ovladatelné na dálku počítačem – pokud ovšem na ně dřív nezemřeme.

Kdybychom se drželi Ruska, měli bychom ochranu proti nim všem. Kdybychom si neřezali větev, na které sedíme, vedlo by se nám mnohem líp. Když byl Krym zpátky připojen k Rusku, tak se platy zaměstnanců navýšily 9x oproti ukrajinské hladině.

Ale představte si, co kdyby se Rusko opravdu odhodlalo k obchodní válce a vypnulo nám dodávky plynu. Pak budeme bez topení, zmrzat v zimě jako králíci v lese, choulit se jeden k druhému v naději, že brzy přijde jaro a že do té doby nezmrzneme.

Po pravdě řečeno, nevím přesně, co Česká republika kupuje z Ruska; nevím přesně jaké je naše vzájemné obchodní spojení, ale kdyby se na nás Rusko opravdu řádně naštvalo, určitě bychom to pocítili na mnoha místech. Rusko to pravděpodobně neudělá, zato Amerika by to udělala ihned a ještě by nás zbombardovala. I Anglie by to udělala jako na povel a zvalchovali by nás zrovna tak. Francie by se určitě ráda přidala, o Turecku ani nemluvě, a tak dále.

A my toto provokujeme? My musíme být totální šílenci, když nechápeme odkud je nám chléb mazán a odkud je nám ujídán.

Nemyslete, že nás kdy Západ přijme za sobě rovné. Nikdy! Ta nadutá cháska anglánů, anglo-saxů a jiných povýšenců v nás vidí podestýlku ve chlévě, pokud nás vůbec vnímají. Pro ně zůstáváme navždy za železnou oponou, vidí v nás cosi cizího a nepochopitelného a proti tomu nepomůže nic, vůbec nic. Když je budeme ohromovat svými schopnostmi a znalostmi, svými vynálezy a patenty, tak nás na chvilku budou zdánlivě vnímat a pak se nám to všecko budou pokoušet ukrást, nebo při nejlepším koupit pod cenu. Když budeme podlízaví, budou nás o to víc kopat a pohrdat námi – v tomto případě právem.

To jsou lidé, se kterými když mluvíte, tak se na vás dívají a přitom vás nevidí. Je to hrozný pocit. Ne, s těmito lidmi nechceme nic mít, věřte mi. V nich není srdce, nejsou tam lidské city, chápání druhých, soucit, soudržnost – nic z toho.

Samozřejmě, ne všichni jsou takoví. Běžní lidé jsou po celém světě zhruba stejní jako my, někteří trochu lepší, jiní trochu horší. Tak jako my sami. Ale ti, které mám na mysli jsou bohužel v pozicích moci a v současné době rozhodují o tom, jestli zítra budeme jíst či ne, jestli budeme zdraví, či ne, jestli budeme dál nosit roušky a trpět v domácím žaláři a jestli přežijeme, či ne.

Lidé si to běžně neuvědomují, ale ve skutečnosti je Rusko ta poslední a jediná zábrana na cestě postupujícího zla. Ještě nedávno měli pomocníky v Americe, v Německu a v Japonsku, ale tyto ochranné valy padly za oběť Západním psychopatům (od války stále okupované Německo a Japonsko jsou demonizovány a je snaha je vylidnit, viz Fukušima, přivandrovalci aj.).

Takže ať už si myslíme o Rusku cokoliv, je to naše jediná zbývající ochrana a měli bychom si toho být vědomi. (Článek, který toto ještě dále zdůvodňuje, najdete ZDE)

 

 

  • Jane K.
(Visited 125 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *