Vrcholná forma klerikalismu = bergoglianismus

Napsal
Sdílet článek

Hereze bergoglianismu je vrcholnou formou klerikalismu, který zneužívá církevní autoritu k proticírkevním účelům. Bergogliánský klerikalismus vznikl symbiózou světové vlády Deep State a Deep Church. Je to plán zneužití a pak likvidace samotného křesťanství. Bergoglianismus je ovocem ducha i litery II. vatikánského koncilu, bez něhož by taková zrůdnost v církvi vůbec nemohla být, a natož zachvátit papežský úřad i většinu hierarchie. Hlavním strůjcem bergoglianismu je lži-papež Bergoglio, který se dopustil zločinů proti víře a morálce.

A) Zločiny proti víře

1) Největšího zločinu proti prvnímu přikázání se dopustil intronizací démona Pačamamy v hlavním chrámu katolické církve. Rovněž schválil heretické dokumenty Synody o Amazonii a předsedal čarodějnickému aktu ve vatikánských zahradách. Jde o vrchol modlářství a apostaze.

2) V Abú Dhabí prohlásil herezi, že všechna náboženství jsou Boží vůlí. Byl povinen varovat, že pohanské kulty uctívají démony, což první přikázání zakazuje.

3) Despoticky prosazuje experimentální vakcinaci. Užívání mRNA vakcíny představuje zločin proti Bohu Stvořiteli, protože a) mění lidský genom, b) patří dnes i do procesu čipizace, tedy totálně zbavuje člověka svobodné vůle.

4) V Panamě (2019) schválil rouhačskou inscenaci tajemství Vtělení.

5) Pod heslem „(muslimští) migranti do každé farnosti, na každé poutní místo a do každého kláštera” organizuje islamizaci a prakticky usiluje o likvidaci křesťanství.

6) Užívá heretické metody dvouznačných pojmů.

7) Nejenže mlčí k herezím, ale sám je prosazuje. Papež Honorius (7. stol) byl za to, že mlčel k herezi, posmrtně vyloučen z církve jako heretik.

 

B) Zločiny proti morálce

1) Schválil sodomii mnoha veřejnými výroky.

2) Demonstrativně líbal nohy transsexuálovi, tím schválil zvrácenou gender ideologii i zvěrstva přeoperovávání pohlaví.

3) Propaguje legalizaci svazků sodomitů, a navíc i jejich adopci dětí. Toto jsou zločiny proti Bohu i proti bezbranným dětem.

4) Děti jsou manipulovány k LGBT deviacím tzv. sexuální výchovou. V Irsku (2018) Bergoglio vyzval rodiče, aby je v tom podporovali.

5) Na cestě z Panamy veřejně schválil tzv. sexuální výchovu ve školách. Bergoglio se vyslovil, že „děti mají být vyučovány o sexu bez rigidity”.

Tzv. sexuální výchova propaguje sodomii, transsexualismus a nabádá děti k přeoperovávání pohlaví, a to je zločin proti pátému a šestému přikázání.

6) Demonstrativně zve sexuální devianty do Vatikánu.

7) Demonstrativně odměňuje a vyznamenává potratáře.

8) Kryje zločiny zneužívání seminaristů kardinálem McCarrickem a jinými. Zločince odsouzené státem za pedofilii zbavuje svou zneužitou autoritou trestu a dosazuje je do církevních úřadů.

9) Nejvyšší úřady přiděluje prokazatelně deviantním prelátům a kryje homosíť.

10) Na Synodě o mládeži úskočným způsobem do církevních dokumentů prosadil termín LGBT.

11) Nikdy nevyzval sodomity k pokání, aby se obrátili a byli spaseni.

12) Prosazuje mRNA vakcinaci, která používá buňky abortovaných dětí a zároveň je prostředkem k redukci – genocidě lidstva. Tím páchá hříchy proti pátému přikázání. Podporuje vakcinační experiment na lidech, který Norimberský kodex nazývá zločinem proti lidskosti. 

13) Ve své exhortaci Amoris laetitia zrušil existenci objektivně platných morálních norem.

14) Je hybnou silou globalistických zednářských programů s cílem duchovní i fyzické likvidace lidstva. Mnohé konference s touto náplní organizuje přímo ve Vatikánu. To je zločin proti pátému přikázání – „Nezabiješ” – a vzpoura proti Bohu.

Bergoglianismus můžeme přirovnat k velmi nebezpečné sektě, podobné té, jejíž vůdce zorganizoval masovou sebevraždu svých členů. Bergoglianismus má ale dosah daleko větší. Je nejnebezpečnějším fenoménem současné doby. Každý biskup, každý kněz a každý věřící se proto musí od této panhereze bergoglianismu vnitřně i vnějškově oddělit. Jinak ponese spoluvinu za organizovanou genocidu lidstva a zatratí svou duši!

  • Eliáš 
(Visited 114 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *