Vytváření bezpohlavních entit

Napsal
Sdílet článek

Snaha vytvořit z každého občana jakousi bezpohlavní entitu je stále patrnější. Jak jinak si vysvětlit, že “genderově vyvážená výchova” má být aplikována již na ty nejmenší? Už před časem vydalo MPSV – tedy ministerstvo v gesci Maláčové – příručku pro mikrojesle, kde se zdůrazňuje nutnost genderově vyvážené výchovy, což znamená, že dětem budou dávány k dispozici hračky, vhodné pro druhé pohlaví a  nebudou se jim vštěpovat jakékoli genderové stereotypy (např: žena = matka, muž = silnější apod.). Příručka také doporučuje používat hračky různých barev pleti, což má podpořit multikulturalismus.

Bylo mi jasné, že se jedná o nějaké nařízení shora, které plně koresponduje s tím, co prosazuje současná, v Evropě vládnoucí ideologie. 

Jak známo, všechno se v rámci Evropy nejprve odzkouší ve Švédsku, resp. skandinávských zemích.

Multikulturalismus, LGBT ideologie, klimatický alarmismus – Gréta, ničení rodin – Barnevernet, zavádění čipů pod kůži, rušení hotovosti. V tom všem jsou skandinávské země napřed. A především pak Švédsko, které je také průkopníkem právě genderově vyvážené výchovy.

Proto mne zaujal článek v jednom mainstreamovém plátku, kde se redaktorka přímo rozplývá nad školkou, která se věnuje genderově vyvážené výchově už od roku 1998. Tedy více, než 20 let! Nadšená redaktorka se tedy rozjela do Švédska, aby udělala reportáž z této pokrokové školky.

Takže copak tak světoborného podobná školka nabízí?

 • Hračky nejsou děleny na hračky pro dívky a pro chlapce, každý si může hrát, s čím chce. Na tom nespatřuji nic podivného. Pokud si vybavím školku třeba v době, kdy ji navštěvoval můj, dnes již dospělý syn, tak už tehdy bývaly hračky tak nějak pohromadě a nikomu učitelky nenařizovaly, s čím si musí hrát. Myslím, že totéž snad bylo už za nás, tedy tento bod “genderově vyvážené” výchovy nespatřuji jako cosi nenormálního, není-li dětem přímo vnucováno, s čím si musí hrát.
 • Dětem jsou čteny výhradně takové pohádky, kde nejsou vyjádřeny genderové stereotypy. Tedy – lépe řečeno – školka zásadně nečte jakékoli klasické pohádky a celkově nic, kde by vystupovaly princezny, čekající, až je vysvobodí princ a podobně. Školka tak zřejmě čte jen pohádky, ve kterých nevystupují lidé nebo možná moderní pohádky, které jsou psané školce “na míru”.  To už se mi zdá docela postavené na hlavu. Podobné snahy totiž můžou časem – až takto vychovaná generace převezme moc – dojít až tak daleko, že bude spousta knih, ale i filmů, kde jsou jasně viditelné “genderové stereotypy” zakázána. Už nyní se podobné snahy o cenzuru alespoň některých pasáží knih či filmů objevují.
 • Děti nejsou oslovovány “ona” nebo “on”, tedy tak, aby bylo oslovením jasně patrné pohlaví dítěte. Školka hledala nějaké neutrální zájmeno, které však ve švédštině nenašli. Vzali si jej tedy z finštiny a toto zájmeno používají k oslovení dětí. Zájmeno je neutrální a má vštípit dětem především to, že se časem mohou samy rozhodnout, jestli budou jednou ženou nebo mužem (nebo snad jiným z mnoha pohlaví). Tak toto mi už šílené připadá a je jasné, co mají dítěti podprahově vštípit. Minimálně tím udělají takto malému dítěti v hlavě zmatek.

Podle článku oslovila reportérka i rodiče, kteří jsou se školkou a tímto stylem výchovy spokojeni. Proto předpokládám, že podobný styl výchovy aplikují i doma. Redaktorka nezapomněla ani s radostí podotknout, že se školka nachází v báječně multikulturní oblasti, nicméně pochybuji, že by si do ní umístil své dítě i nějaký muslim. Možná by se tam našlo nanejvýš nějaké černošské nemuslimské dítě.

Podobné školky jsou už i jinde ve Švédsku, v některých se už po uvedené průkopnické školce “opičí” a někde dokonce zavádí i oslovení pro rodiče rodič 1 a rodič 2. Otec a matka je příliš genderově stereotypní a pro pokrokové školky nepřijatelné. Ostatně, oslovení “rodič 1 a rodič 2” už je povinné ve školských zařízeních ve Francii, což bylo poměrně nedávno uzákoněno i francouzským Parlamentem. Zde nejde jen o genderové stereotypy, ale míří to především na předpoklad, že stále více rodičů bude homosexuálních, s adoptovaným dítětem. Nikde jsem se však nedočetla jedno: jakpak se určí, kdo je rodič 1 a kdo rodič 2? To jaksi genderoví inženýři, kteří zákon vymysleli, neřeší….

Jen pár let nazpět se usnesl europarlament, že by se do zákonů všech zemí EU měla postupně implementovat možnost operace změny pohlaví pro děti od 12 let a to bez potřeby souhlasu rodičů. Tento zákon už v několika zemích EU platí a je nasnadě, že dřív či později přijde na pořadí dne i v našem Parlamentu.

Je jasné, že cílem zavádění všech výše uvedených šíleností je maximální snížení populace původních Evropanů. Podobný styl výchovy povede k jedinému: k omezení rodinného života, ještě nižší porodnosti a samozřejmě i psychickým problémům mladých lidí, dlouhodobou “genderovou masáží” neschopných se identifikovat sami se sebou. Bude mnohem víc těch, kdo si nechají operativně měnit pohlaví (už nyní je to trendem v mnoha zemích EU), což je ještě víc zjednodušeno i tím, že je tato operace i veškerá další léčba s ní související (zejména hormonální léčba) všude v EU, tedy i u nás, plně hrazena ze zdravotního pojištění. Následky podobných operací v případě, že si to dotyčný jedinec po letech rozmyslí a uvědomí si, že tu operaci vlastně nechtěl, jsou fatální. Takový jedinec už totiž nikdy nebude schopen další reprodukce. A o to jde především, také proto se tlačí na podobné operace u co nejmladších dětí. A v některých zemích se na žádost rodičů povolují operace změny pohlaví i u velmi malých dětí.

Genderová výchova, 100 a více pohlaví, bezplatná operace změny pohlaví a podpora LGBT mají za účel jediné: protirodinnou politikou maximálně snížit evropskou populaci. Tedy pouze populaci původního bílého Evropana, muslimské komunity se to nikterak nedotkne. O to rychleji se Evropa islamizuje. 

 

(Visited 342 times, 1 visits today)
Sdílet článek

2 comments

  1. Zkuste si vyhledat: israel lgbt
   Můj známý z Turecka mi řekl, že tam lgbt protlačovali taky. (Odešel odtamtud před pár lety.)
   NWO a jeho depopulační a debilizační agenda.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *