Výzva k urychlení vývoje politického uspořádání lidstva

Napsal
Sdílet článek

Na  celosvětové úrovni se v současnosti odehrává boj s nedohlednými důsledky. Nejde o nic menšího než o budoucnost naší planety. V sázce je především přežití lidstva po případné světové jaderné válce, ničení životního prostředí v důsledku globálního oteplování a řešení mnoha dalších závažných globálních problémů.

Politické uspořádání lidstva se od počátku jeho vzniku vyvíjelo samovolně, nekoordinovaně, neřízeně.  To se v poslední době postupně začíná měnit v souvislosti s vývojem materiálně-technické základny lidstva.  Současný stav politického uspořádání lidstva je žalostný. Hrstka miliardářů neustále zvětšuje svůj majetek tak, že  ovládá čím dál více světového bohatství. Toto poselství vyslala Světovému ekonomickému fóru nezisková organizace OXFAM. Podle jejích zjištění získalo pouhé 1 procento nejbohatších lidí planety plných 82 procent z celkového bohatství vytvořeného loni na světě. Podle aktuální studie OXFAM vlastní 42 nejbohatších lidí světa stejné bohatství jako celá chudší polovina světa dohromady. Ten, kdo se domnívá, že uvedené majetkové poměry nejbohatších lidí planety nemají na vývoj politického uspořádání lidstva vliv, se hluboce mýlí.

Každý, kdo dlouhodobě sleduje politické dění ve světě, může dojít k závěru, že už v současnosti je základní politické dění ve světě skrytě plánované a řízené. Odpověď na otázku, kdo toto základní politické dění plánuje a řídí, není jednoduchá.  Je prakticky jisté, že toto dění ve světě ovlivňuje globální finanční elita, a to  tak, aby se upevňovala její moc a zvyšovaly její zisky. Pozn.: Globální finanční elita je v dalším textu označována termínem: “Lidé velkých peněz”.

Základním zájmem lidí velkých peněz je zachování současných globálních politických poměrů, které jim umožňují rozmnožovat jejich majetky a zastávat privilegované postavení ve společnosti. Proto lidé velkých peněz ovlivňují tvorbu nových zákonů ve všech státech světa tak, aby se současný stav politického uspořádání lidstva v podstatě neměnil. Značnou část příjmů získávají lidé velkých peněz v oblasti válek a ozbrojených střetů. Vývoj a výroba zbraní, zbrojení, vojenské základny, vojenskoprůmyslové komplexy atd.  jsou v podstatě hračky lidí velkých peněz. Hra s uvedenými hračkami vynáší těmto lidem astronomické příjmy,  přičemž je těmto lidem  zcela lhostejné kolik lidí v jejich hře zahyne a kolik se přitom zničí materiálních hodnot.

Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách? Takovou válku většina lidí vnímá podobně jako sportovní utkání, ale válka je především velké zlo, jehož podstata spočívá v maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot.  V případě, kdyby se práce a energie vynakládaná na přípravu a vedení válek na celém světě věnovala na rozvoj zaostalých států světa, přestaly by v těchto státech existovat hlad a bída.
Drtivá většina politiků na celém světě považuje za samozřejmost, že se vlády všech států buď připravují na válku nebo vedou válku. Je nejvyšší čas tuto skutečnost změnit, a to především vzhledem k nebezpečí možného vzniku světové jaderné války.

Řešení všech současných závažných globálních problémů světa, včetně problému nastolení trvalého míru na celé planetě, nemusí být složité. Řešení může spočívat v tom, že se urychlí vývoj politického uspořádání lidstva tak, aby bylo dosaženo stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva.

Podstata řešení problému vzniku centrální globální demokratické mocenské organizace spravující svět může být jednoduchá. K nastolení globální demokratické mocenské organizace, která umožní řešit mírovou cestou všechny stávající i nově vznikající problémy lidstva, je možné využít osvědčenou formu politického spojení států, kterým je federace. Uskutečnit spojení všech států světa v Globální federaci s jednou globální vládou nebude snadné, ale určitě bude stát za námahu s tím spojenou. Nastolení trvalého míru na celé planetě je cíl, který za to stojí. Nastolení Globální federace lze zrealizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr nastolit Globální federaci, načež všechny tyto politické strany ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy. Jedno možné konkrétní řešení nastolení Globální federace popisuje OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA. Uvedený dopis je např. na – https://miloslavdedek.blogspot.com/2019/08/otevreny-dopis-politickym-stranam-ve.html

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vyzývám každého, aby v rámci svých možností pomohl vytvořit centrální globální demokratickou mocenskou organizace spravující svět. Každý, komu není lhostejný osud lidstva, by měl pochopit celou šíři a závažnost této výzvy a v rámci svých možností pomoci.

 • Ing. Miloslav Dědek
(Visited 401 times, 1 visits today)
Sdílet článek

36 comments

 1. ad V případě, kdyby se práce a energie vynakládaná na přípravu a vedení válek na celém světě věnovala na rozvoj zaostalých států světa, přestaly by v těchto státech existovat hlad a bída.

  ////// kdybychom všechny tyto zdroje věnovali na rozvoj zaostalých států světa, tak v těchto zaostalých státech bude do deseti let:
  a) obrovské množství rozbitých a zrezivělých věcí z naší pomoci
  b) obrovské množství dalších lidí, kteří se nejsou schopni uživit sami

  To je jako myslet si, že když třeba místo stavby další linky metra dáme ty peníze cikánům z Chánova, tak se něco zlepší na situaci cikánů z Chánova – jen jich přibude a budou mít ještě větší požadavky než doposud

  To není rasismus, to je racionální realistické uvažování.
  Na rozvojové pomoci, potravinové pomoci atd jdou třeba do Afriky desítky let desítky miliard dolarů. Co se změnilo? Místo 200 milionů, kteří se nedokázali uživit sami, tam teď žije 1,2 miliardy lidí, kteří se nedokáží uživit sami.

  1. Pane Mike, nenavrhuji financovat chudé a krmit hladové!!!!!!!! Navrhuji pomoci rozvinout zaostalé státy světa!!!!!!! T. j. dosáhnout takového stavu v zaostalých státech, který je ve vyspělých státech světa!!!!!!!

   1. Pracovat a rozvíjet se je nenaučí žádná pomoc ale nemilosrdný tlak, jakému byli vystaveni Evropané.
    Každá pomoc je házení peněz do kamen.
    Dokud nebudou chtít, tak všechno jen zničí nebo projí
    A chtít budou až tehdy, až budou muset chtít

 2. vyzývám každého, aby v rámci svých možností pomohl vytvořit centrální globální demokratickou mocenskou organizace spravující svět

  — v jejím čele pak bude stát osvícený fuhrer 😉 Časem samozřejmě fuhrer ne tak úplně osvícený. Zákonitosti centralizované moci.
  Jakákoli centrální organizace moci bude nutně během několika málo let absolutně totalitní.
  moc korumpuje. absolutní absolutně.
  Vyzýváte k pomoci nastolit toalitu horší a děsivější, než kdy byl fašismus nebo komunismus

  1. Pane Mike, navrhuji řešení, které bude spočívat v tom, že se urychlí vývoj politického uspořádání lidstva tak, aby bylo dosaženo stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva!!!!!!!
   Pane Mike, zřejmě patříte k lidem, kteří mají prospěch ze současného stavu. To by vysvětlovalo proč píšete takové demagogické pitomosti.

   1. Centrální moc prostě nebude nikdy demokratická ale vždy totalitní

    Např EU je totalitní byrokratická instituce.

    Když podobný projekt centrální “demokratické” moci uděláte v celosvětovém měřítku, bude proti tomu Pol Potův režim pohodová záležitost.

    A pokud si to neuvědomujete, jste neskutečně naivní a zcela nereálné a nerealistické snění zaměňujete za realizovatelný plán.

    Utopia, která ale skončí v reálném světě super-lágrem.
    Ale kdyby celý vesmír fungoval úplně jinak než jak funguje, tak by ten váš návrh mohl bezvadně fungovat

   2. “Pane Mike, zřejmě patříte k lidem, kteří mají prospěch ze současného stavu. To by vysvětlovalo proč píšete takové demagogické pitomosti.”

    —- neumíte arguementovat, tak demagogicky napadáte oponenta
    😎

   3. “aby bylo dosaženo stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva!!!!!!!”

    To je taková nesmyslná fráze, že to nemá obdobu

    Víte co například v reálném světě odhlasuje lidstvo a ta vaše úžasná báječná centrální demokratická harmonická moc ihned ochotně zrealizuje?
    Přestěhování miliardy lidí z Afriky a další miliardy lidí z Asie do Evropy.

    A to ani zdaleka nebude to nejhorší co od reálných lidí zcela odtržená moc napáchá

    Centrální moc nemůže a nikdy nebude fungovat demokraticky a netotalitně na úkor nejdříve části, pak většiny a časem na úkor a proti zájmům úplně všech. Nejde to zcela očividně ani na úrovni EU. natožpak v celosvětovém měřítku

    Vy jste prostě od reality odtržený snílek
    jehož nápady nesmí být nikdy realizovány, protože by vedly ke stavu, kdy Auschwitz by vypadal jako rekreační zařízení proti běžnému životu “spodních” 95% populace v reálném světě po realizaci vašich nápadů

   4. Dedku nechte se vysetrit, vase predstavy jsou na urovni 10 leteho ditete, jedine totalni decentralizace az na uroven obce muze zarucit ze politika zastupuje volice. Viz Svycarsko

 3. Pane Dědku, při vší úctě: demagogické pitomosti daleko spíše píšete vy. Dal jsem si tu práci a znovu jsem pečlivě prošel váš článek – vy žádné řešení nenavrhujete; vy řešení od ostatních vyžadujete. A to je sakra rozdíl. Vy svým textem konáte něco podobného, jako slabomyslná slečna Gréta. Voláte do světa: nevím sice přesně, co a jak, ale udělejte něco a honem.

  Podle způsobu vašeho psaní hádám, že čas malin nezralých máte už nějakou desítku let za sebou. Proto byste mohl vědět, že vývoj, mají-li být jeho účinky trvalé, stabilní, a především bezpečné, nelze svévolně “urychlovat”. Zkuste se rozpomenout na stará přísloví o tom, kam vede cesta, dlážděná dobrými úmysly. Nevím, jestli vám dochází, že ze současného stavu máme úžasný prospěch úplně všichni – totiž ten, že to není ještě horší (a mohlo by být, ne že ne).

  Mike to ví – tím jsem si zcela jit.

  1. Pane Alef Nula, zřejmě jste nečetl můj OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA. Uvedený článek je např. na – https://miloslavdedek.blogspot.com/2019/08/otevreny-dopis-politickym-stranam-ve.html
   Takže mně neodůvodněně pomlouváte.
   Váš názor, týkající se nemožnosti trvale, bezpečně a stabilně urychlovat vývoj, je scestný.

   1. Urychlovat vývoj k totalitní centralizované moci (i kdyby se milionkrát nazvala “demokratická”) vážně nepovažují za dobrý nápad

    Ale na Bilderbergu s tím máte šanci na potlesk

    😎

   2. Pane Dědku, nebudete tomu věřit, ale četl. V zásadě v něm není nic, co by nějak blíž a konstruktivně specifikovalo to, co píšete ve svém blogu.

    Mimochodem: já vás nepomlouvám. Já neříkám/nepíšu někde po straně “…ten Dědek ale píše hovadiny, četli jste to? Hrůza!” Já si to sice upřímně myslím, ale sděluji to přímo vám. To není pomluva. Řekl bych vám totéž, i kdybychom besedovali tváří v tvář. Pomluva by byla, kdybych tento svůj názor šířil mimo naši přímou komumikaci. Rozumíme si?

    Jak píše Mike někde výš, vaše v článku uvedené představy o možném uspořádání světa jsou utopické; abychom se vyhnuli terminologické kolizi, uvádím, co pod pojmem “Utopia” chápu já:
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Utopie

    Vaše představy jsou jistě dobře myšleny, ale mám za to, že nejsou realizovatelné, poněvadž neberou v potaz vlastnosti základního stavebního prvku jakékoli společnosti, to jest člověka jako individua. Ty jsou, jak nám ukazuje historie, neměnné už několik desítek tisíc let; právě na těchto vlastnostech a zákonitostech ztroskotaly všechny dosavadní pokusy o nastolení ideální společnosti. Jak tyto pokusy pravidelně končí, píše Mike. Všimněte si: jakýkoli reálný pokrok, jestliže skutečně nastává, přichází vždy zdola. Není možné ho nařídit rozhodnutím vlády, i kdyby byla skutečně demokratická (a přiznejme, že žádnou takovou vládu nikde na zeměkouli nevidíme).

    A konečně: Mike s vámi zahájil věcnou debatu, první pejorativní slovo v této diskusi jste použil vy (“píšete takové demagogické pitomosti”, to je vaše formulace). Doporučuju: nejste-li schopen unést kritickou debatu a věcně v ní argumentovat, zakažte v administraci pod svými texty diskusi – a je to.

    1. Díky.
     Jen doplním, že podle mého názoru je to mnohem fundamentálnější zákonitost – není to jen o vlastnostech člověka, jedince.

     Je to obecná charakteristiky složitého systému – čím vzdálenější a čím více zprostředkovaná zpětná vazba, tím dysfunkčnější fungování systému.

     I kdybyste tam dosadil ideální lidi, tak celoplanetární centrální moc bude tyranská a bude páchat čiré zlo. A dokonce i z původně ideálních lidí fungování takového systému udělá naprostou zvěř a to na všech úrovních takové pyramidy (protože pyramida to vždy bude – moc je i v médiích atd, reálně to bude tedy hierarchická struktura se zcela odtrženou “elitou”, řídící jednotkou, a spoustou mezipater, kde na kaýdém mezipatře se ztratí část informace, včetně zpětné vazby).

     Je to prostě otázka obecného složitého systému, bez ohledu na to, jestli do něj jako prvky dáte lidi nebo třeba čidla a řídící počítačovou jednotku.

 4. Souhlasím. Faktorů, kterými se příroda úspěšně brání nastolení “utopie”, je hodně a synergicky se doplňují.

  Já jen upřímně doufám, že Celosvětové Demokratické Vlády se nedožiju ani já, ani moje děti, ani děti jejich dětí, …, a že naznačená rekurze bude mít ještě mnoho, mnoho vnoření.

 5. Pánové Alef Nula a Mike, přečetl jsem si všechno co jste napsali proti urychlení vývoje politického uspořádání lidstva. Co k tomu dodat? Mnoho slov a málo argumentů. Je to slabota!

  1. Ano, to je pravda: argumentů není mnoho, ale podle mého názoru postačují. Abych byl upřímný: není mým úmyslem přesvědčit vás, že se v této věci mýlíte. Mám za to, že přesvědčit vás o vašem omylu je nemožné a usilovat o to by bylo mařením času a energie mé i vaší.

   Ale možná, že si váš text a diskusi pod ním někdo přečte a zamyslí se nad tím, jaké argumenty pro přinášíte vy, jaké argumenty proti přináší Mike nebo já.

   Jistě by bylo možné napsat i obsáhlý polemický článek – ale tady přiznávám, že jsem příliš líný na to, abych široce rozváděl souvislosti, které považuji za zjevné:

   Pokus zavést do společnosti model politického uspořádání, který navrhujete vy, máme všichni příležitost sledovat (a bohužel i prožívat) v přímém přenosu; Evropská unie totiž není nic jiného. Evropská unie taky (někdy o tom začínám ale vážně pochybovat) snad v prvopočátku byla dobře míněná záležitost, a ejhle, v jaký paskvil se zvrhla. Pokud by se nedejbůh podařilo něco takového ustavit v celosvětovém měřítku, kdo by držel celoplanetární papaláše na uzdě?

   Ve svých utopických fantaziích voláte po příchodu něčeho, čeho důsledky a dosah neumíte nahlédnout. Nedivte se, že lidé, kteří tu schopnost mají, protestují.

   1. Pan Dědek se zřejmě shlédl v jisté ideologii. Má představu, že centrální světovláda bude fungovat, že se všichni budou mít dobře, že se na sebe budeme všichni usmívat, že bude blahobyt pro všechny… prostě, vzhůru k lepším zítřkům, zpátky ni krok!
    Pokusy vybudovat něco podobného už tady byly, bohužel nikde na světě nedopadly příliš slavně unknw

    1. Já si ještě jednou do pana Dědka rýpnu a pak už toho – alespoň pod tímto článkem – nechám.


     Už rozvil čas a voní nadějemi
     Svobody slunce prší z oblaků
     Vpřed, soudruzi, k té zaslíbené zemi
     Kde už není pánů ani žebráků

   2. Vy prostě máte svoji představu, jak přesně by měl svět vypadat, jak přesně by se měli všichni lidé na světě chovat, co přesně by měli a co neměli dělat

    Zatím jste myšlenkově ve fázi, ve které začíná každý tyran – tedy chcete, aby se podle vaší soukromé představy chovali všichni lidé dobrovolně

    Dokonce zatím chcete, aby se podle vašich přání, rozmarů, nápadů a představ všichni lidé chovali rádi, protože vy víte nejlépe, co bude pro všechny nejlepší (to je v pozadí všech takovýchto utopií – “já vím, co bude pro všechny nejlepší”…”a aby to lidé udělali, tak se to musí nějakou mocí nařídit i těm, co to lumpové nepochopí”)
    tady je totiž jádro pudla – v pozadí je nepřiznaný fakt, že vaše představy o tom, jak má svět vypadat, jak se mají lidé chovat a co dělat, je pro většinu lidí nepřijatelný v horším případě, v lepším případě jen nepřitažlivý. Toužíte po tom, aby celý svět vypadal přesně podle vašich představ, které ale jsou pro drtivou většinu lidí out. Tento problém ve své úvaze, stejně jako všichni utopičtí tyrani v historii, “vyřešíte” tím, že do modelu dosadíte centrální moc, která to zařídí. Přikáže. Všem. A hotovo!

    Protože vaše představa a jenom právě vaše představa je tak skvělá, že bude pro celé lidstvo dobrem, když se jim to přikáže. (Zatím. Později se zjistí, že přikázat nestačí, tak se to začne vynucovat násilím. Pak se ukáže, že ani násilí nestačí a začne se vraždit ve velkém. Ve jménu “Dobra” “Pro lidstvo”

    Pozn.: Každá sekta, která skončila například nařízenou sebevraždou všech členů a celou dobu provozovala psychický i fyzický teror na zlomení svých členů, každá sekta byla právě takovou utopií, jakou vy prosazujete v celoplanetárním měřítku.

    Poslední fází každé takové utopie je a)úpadek funkčnosti systému (který se svede na nedostatečně uvědomělé lid) b)násilí (na prosazení skvělých představ “centrální moci”, které jsou jistojistě v zájmu všech, jen to ti všichní nějak neuvědoměle nechtějí pochopit, tak je moc začne nutit to “pochopit” c) likvidací “neuvědomělých”, kterých je nakonec vždy drtivá většina, jen už ta centrální moc není tak úplně demokratická ve skutečnosti, už jen v rovině deklarací a hesel

  2. Já si myslím, že jsem předložil docela dost argumentů proti vaší utopii. Především argumenty, že se taková utopie zcela zákonitě (jako zcela pokaždé v historii) zvrhne v v naprosto šílenou totalitu ve stylu Rudých Khmerů pro příklad.
   Chápu, že tyto argumenty nemůžete vyvrátit, protože kdyby nic jiného, tak fakta z historie jasně ukazují, že vaše utopie dopadne jako jeden velký a šílený Auschwitz. A také chápu, že proto je snazší provést z metod demagogické diskuse tzv. úhybný manévr, který spočívá v tom, že o argumentech oponenta prohlásíte, že jsou slabé, případně doplníte, že oponent je zřejmě málo vzdělaný, málo to tom přemýšlel nebo si málo načetl atd. A tím jakoby “vyhrajete” diskusi, protože se vyhnete uznání chybnosti svého názoru.
   takový postup je cenný především, když si člověk chce zachovat představu o vlastní vyjímečnosti a o svém “skvělém” nápadu nebo “skvělé” myšlence. A když je pro člověka zcela vedlejší hledat opravdové řešení, třebas i nepříjemným testováním svých hypotéz a odmítáním těch částí svého obrazu světa, které nemohou obstát (v některých případech ani v tom nejjednodušším testu)

   😎

 6. Pánové Alef Nula, Mike a RITCHI, vývoj politického uspořádání lidstva nezastavíte i když se o to sebevíce snažíte. Je to marný! Je to marný!! je to marný!!!

  1. Zase pravda: nezastavíme. Nevím, jak druzí dva pánové, ale já ho ani zastavovat nechci. Na druhou stranu – vy a vám podobní ho neurychlíte: je to marný! Je to marný!! je to marný!!!

   Vývoj půjde svou vlastní, přirozenou cestou, a tak je to dobře.

   Ačkoli – pokud už chcete přece jenom vývoj urychlovat, o jedné cestě bych věděl. Je ale obtížná, mimořádně neschůdná, trnitá a vůbec plná překážek: začít sám u sebe. Každý urychlovač vývoje lidstva by měl, myslí-li to poctivě, začít u sebe.

   Urychlil jste nějak svůj vývoj, pane Dědku? Z toho mála, co o vás vím, mně to tak nepřijde…

   1. “Já si ještě jednou do pana Dědka rýpnu a pak už toho – alespoň pod tímto článkem – nechám.”
    To jste napsal pane Alef Nula ve vašem předcházejícím komentáři. Vaše slovo pane Alef Nula nemá cenu brát vážně!

    1. Když chybí argument proti názoru oponenta, vždy lze zaútočit na osobu oponenta, jeho morální kvality, nedostatečnou vzdělanost, naznačit jeho temné motivy, vynášet o názorech oponenta autoritativní hodnotící soudy bez jakékoli věcné náplně apod.

     Aneb “Demagogické metody diskuse pro začátečníky”

     smile

 7. Už jsem ten příklad uvedl (a vy jste se vyhnul odpovědi odkazem na údajnou slabotu oponentů) – jednoduchý test vašeho “modelu”

  Co bude odhlasováno například dnes takovou “demokratickou” celosvětovou strukturou a co pak bude následně centrální “demokratickou” mocí “demokraticky” realizováno?

  1. Přestěhování cca 1 miliardy černochů z Afriky a další cca 1 miliardy lidí z Asie do Evropy
  V důsledku toho dojde prakticky ihned k ekonomickému, bezpečnostnímu, vlastně civilizačnímu kolapsu Evropy.
  Část Evropanů se nechá dobrovolně jako ovce znásilnit a vyvraždit (Švédsko, Británie, Francie, Holandsko), část se bude bránit ozbrojenou mocí a vypukne občanská válka uvnitř některých zemí nebo brutální válečný konflikt po obraně některých zemí proti centrální moci. Možná vyústí v jaderný konflikt v Evropě (až třeba multikulti Macron nařídí jaderné bombardování Budapešti, protože Maďarsko odmítne nechat se dobrovolně vyvraždit). vaše utopie, pokud by byla realizována, by skončila během pěti , deseti let v něčem, proti čemu byly hrůzy holokaustu, vyhlazování Slovanů a druhé světové války naprostým detailem, který nestojí za zmínku ve srovnání s hrůzami vaší utopie

  A podobných velice realistických scénářů, jak přesně se taková centrální moc zvrhne okamžitě po svém nastolení, takových alternativ jsou desítky ne-li stovky. Přesně takto by to totiž ve vašem modelu dopadlo – naprostá tyranie a šílenství, nikým a ničím neomezené.

  Moc nejen korumpuje, moc oslabuje zpětnou vazbu. Moc způsobuje šílenství (Koukolík to nazývá kolektivní stupiditou). Absolutní moc pak způsobuje šílenství absolutní.
  Mimochodem, v tomto světle opět stojí za pozornost právě kolektivní stupidita, vznikající vlivem ztráty zpětné vazby, která se ztrácí tím více, čím dále je moc od “ovládaného/řízeného/spravovaného” A jsme už opět u toho, že taková centrální moc by zcela nutně byla nefunkční, tyranská a brutálně zločinná – z podstaty zákonitostí a pravidel fungování složitých systémů. An is ideálními lidmi by vaše utopie nefungovala jinak než jako hrůzovládná tyranie.

  A znovu – čím dále je centrum moci od konkrétních voličů, tím méně vůbec může být tato moc demokratická ve smyslu respektování přání a skutečných zájmů a cílů lidí (“voličů”). Nechte hlasovat celý svět o daních pro Evropu, a budeme mít zcela “demokraticky” zdanění, že budete muset prodávat orgány svých příbuzných, abyste mohl doplatit, co budete dlužit po odevzdání 100% svých příjmů.

  Celosvětová moc bude a priori, ze své podstaty totalitní, i kdyby měla a halasně se holedbala “vlastnictvím” sebevíce formálních, vnějších znaků demokracie. Už na úrovni EU se to ukazuje naprosto jasně. A jestli to nevidíte, tak je pro vás vaše představa tak důležitá, že jste ochoten nevidět ani zřejmá fakta.

  1. Tak pod to se klidně můžu podepsat. Jenže pan Dědek argumenty zřejmě neslyší, nebo spíš nechce slyšet.
   Je to marný, je to marný, je to marný…

 8. Ano, snažit se vám vysvětlit zrůdnou zločinnost podobných představ o centrální moci je marný

  Je to marný! Je to marný!! je to marný!!!

  laugh

 9. Centrání celosvětová moc by byla moc bez jakékoli zpětné vazby a bez jakéhokoli korekčního mechanismu na bázi srovnání – když bude celý svět vypadat jako Auschwitz, tak není s čím porovnávat a vlastně to všem bude dost dlouho připadat ok. “Normální”.
  Bude to takový “normální” “celosvětový” Auschwitz.

  Bez zpětných vazeb, bez srovnání, bez konkurence zemí mezi sebou (a srovnáním atd) to prostě bude do deseti let šílená hrůzovláda. Pol Pot na desátou. Protože i kdybyste do toho dosadil světce, tak se z nich stanou krutovládci – protože budou bez pětné vazby (kterou zcela vyloučíte právě ustavením jednotné centrální mocí a tedy i jednotného centrálně určeného směru a modelu )

  Váš model centrální moci je to stejné , jako jezdit po tržišti plném lidí autem bez tachometru, bez okýnek a se špunty v uších a bez možnosti zastavit motor.
  Ať tam za volantem bude sedět kdokoli. bude to masakr.

  Vám to příjde přitažlivá budoucnost, mě tedy vážně ne

  1. Pane Mike, v přemíře vašich slov se čtenář ztrácí. Díky vám tyto komentáře nebudou čtenáři číst do konce.

   1. Nehovořte za jiné – to musí být nějaká posedlost
    A teď si představme, že byste seděl v sídle centrální moci…

    laugh

    1. Pane Mike, kdyby převládl globálně váš názor na vývoj politického uspořádání lidstva, skončilo by to třetí světovou válkou vedenou s použitím jaderných zbraní. Více viz článek: CO SE TO V SOUČASNÉ MEZINÁRODNÍ POLITICE DĚJE?
     Článek je uvedený např. na – https://miloslavdedek.blogspot.com/2019/09/co-se-to-v-soucasne-mezinarodni.html

 10. Pane Dědku, Vaše představa lepšího světa je zcela zvrácená. Jak chcete pomáhat třetímu světu? Tím, že nebudeme bránit přívalu miliardy muslimů (z velké části negramotných a bez pracovních návyků) do Evropy? Že budeme tolerovat znásilňování našich žen a sami se necháme vyvraždit? Kdo je bude živit, až nás vyhladí a Evropa se vrátí do středověku?
  Ano, s pomocí potřebným souhlasím a nemám s tím problém. Ale rozhodně ne tím, že do Evropy pozveme celou Afriku a část Asie, budeme se jim ve vlastní zemi přizpůsobovat a zadarmo je živit. Jako pomoc si představuji budování továren, škol, nemocnic a jiné infrastruktury v zaostalých zemích, měli by se hlavně sami zasloužit o to aby se měli lépe, stejně jako si svojí ekonomickou pozici musela vybudovat i Evropa. Takhle by to prostě mělo být, musí se především naučit pracovat a starat se, i když chápu, že je samozřejmě jednodušší nechat se nakrmit. Je to jako v přírodě. Když budete dlouhodobě krmit divokou zvěř, zvykne si na to, přestane si sama hledat potravu a zůstane závislá na člověku. A přesně takhle to dopadlo, když se do Afriky v rámci “humanitární pomoci” celá léta dovážely tuny a tuny potravin.

 11. Pan Dědek má skvelého následníka svojho zachraňovania Zemegule. Slečnu záchrankiňu Gretku.

  Gretka má papier na svoju hlavu. Má nejaký podobný doklad aj pan Dědek ??? Možno by dostal šancu prehovoriť v OSN . Jeho dopis je k tomu doslova predurčený. Vlastne – jeho slová znejú oveľa vedeckejšie ako Grétkine.
  Nuž, musím končiť, možno z tohto všetkého začnem menštruovať, a už mám kúpené Olweisky.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *