Vyzvou biskupové Slovenska Františka Bergoglia k abdikaci?

Napsal
Sdílet článek

Vážení biskupové Slovenska,
ve dnech 12.–15. 9. 2021 má navštívit Slovensko arciheretik, který
okupuje papežský úřad. Je veřejně známo, že Bergoglio se dle Gal 1,8-9 a
dle dogmatické buly Cum ex apostolatus officio vyloučil z církve.
Co máte dělat vy pro záchranu spasitelné víry, pravověrné církve i
papežství?

Biskup Gojdič, aby zůstal věrný Kristu, učení Písma i svaté Tradice, byl
deset let ve vězení, odkud se už živý nevrátil. Podobnou statečnost
osvědčili i biskupové Vojtaššák a Buzalka. Co by dělali tito pravověrní
biskupové ve vaší situaci? Máte se setkat tváří v tvář s veřejným
arciheretikem, který navíc už naplánoval i likvidaci instituce papežství
skrze tzv. synodální proces. Ten má začít už měsíc po jeho návštěvě
Slovenska. Vy dokonce zavíráte oči na Bergogliovy do nebe volající
hereze, respektujete tohoto falešného papeže a odůvodňujete si to vyšším
dobrem, že se v žádném případě nemůžete odtrhnout od tzv. svatého otce.
Jenže právě vaše jednota s ním, kterou vyhlašujete v každé mši svaté, mu
vytváří podmínky k tomu, že vám podrazí nohy a pod rouškou synodality
totálně zlikviduje katolickou církev a zruší papežství.

On už herezemi zničil duchovní podstatu katolické církve, a nyní
programuje i zničení její zevnější struktury. Vina za tento zločin
dopadá na vás, protože mu k tomu vytváříte podmínky.
František Bergoglio stahuje prokletí nejen na sebe, ale i na všechny,
kdo s ním tvoří jednotu a jemu se podřizují.

Bůh na vás, biskupové SR, návštěvou heretika vkládá povinnost, abyste ho
veřejně napomenuli a vyzvali k abdikaci.

Za co konkrétně?

1) Za modlářství s démonem Pačamamou, kterým ignoruje první přikázání
Desatera.
2) za legalizaci homosexuálních sňatků, čímž stahuje prokletí a ignoruje
několikanásobné varování Písma.
3) Za prosazování vakcinace, která je experimentem na lidech a patří do
procesu čipizace. Před čipizací Písmo varuje ohnivým jezerem.
4) Za to, že naplánoval likvidaci instituce papežství skrze tzv.
synodální proces.

Vážení biskupové, staňte se obránci víry, jakými byli biskupové sv.
Atanásius, sv. Basil i sv. Mikuláš. Dle Písma svatého, pokud napomeneš
zločince – a jím je dnes Bergoglio – a on neposlechne, zahyne, ale ty
zachráníš svou duši (Ez 3,19). V dané situaci je absurdum slavnostní
vítání tzv. zástupce Ježíše Krista, kterým ale Bergoglio není, a jde jen
o těžce hříšné matení Božího lidu. Zbožné fráze a vytváření fluida
náboženské slavnosti se zdůrazňováním papežské úcty vůči člověku, který
se vyloučil z církve, je ze strany každého biskupa veřejnou zradou
Ježíše Krista.

Vážení biskupové emerité, vy nemáte co ztratit! Vy se heretika bát
nemusíte. Vy byste se však měli bát především Božího soudu, pokud
nesplníte Boží požadavek a nevyzvete heretika k abdikaci.
Když se svatý biskup Mikuláš setkal s heretikem Áriem v Nicei, udeřil ho
po tváři. Veřejnou fackou Bergogliovi je označit ho tím, kým je, a
vyzvat ho k abdikaci. On likviduje celé křesťanství i papežskou
instituci.

Návštěva Bergoglia na Slovensku v tomto čase je pro vás mimořádnou šancí
danou Bohem. Bůh ale chce alespoň jednoho hrdinného biskupa, který
zachrání Slovensko. Je několik variant záchrany. Jedna z nich je tato:
ať několik biskupů anebo aspoň jeden nahraje na video krátké prohlášení
přibližně s tímto obsahem: „Já, X.Y., katolický biskup, se nezúčastním
setkání s Bergogliem, neplatným papežem, a naopak, tímto ho vyzývám k
abdikaci! Toto činím s plným vědomím a svědomím před Bohem i před
katolickou církví a vyzývám k tomuto kroku i ostatní biskupy.“ Toto
prohlášení je možné ještě před návštěvou Bergoglia zveřejnit na svých
stránkách i v alternativních médiích a můžete se pokusit ho zveřejnit i
v oficiálních médiích a v Katolických novinách. V KN vám ho ale
nevydají, protože KN už dávno nejsou katolické. Mají pouze image
katolicity ke klamání prostých věřících.

Jiná varianta je, že odvážný biskup či člen jezuitského společenství
udělá tzv. svatý skandál, naruší oficiální program s Bergogliem,
vystoupí a veřejně ho vyzve k abdikaci. Pak svou výzvu může ještě
potvrdit a zdůraznit v dodatečném videu.

Nejlepší variantou by bylo, abyste ještě před návštěvou vyhlásili
vlastní synodální cestu (viz http://vkpatriarhat.org/cz/?p=46553). Zdá
se to paradoxní, ale tento paradox je cestou k záchraně instituce
papežství. Jak? Budete pak moci přijmout pravověrného papeže a tím
instituci papežství zachránit.

Způsob napomenutí a výzvy Bergoglia k abdikaci musí být účinný! Účinné
bylo veřejné usvědčení s výzvou k abdikaci, kterou vznesl arcibiskup C.
M. Viganò v roce 2018. To otřáslo katolickou i světovou veřejností a
vedlo mnohé katolíky k probrání se z tvrdého spánku smrti.
Vážení biskupové, co se týče současného katastrofálního stavu na
Slovensku, tak hlavní vinu zaň nenese současné politické vedení, ale vy
s celou biskupskou konferencí (KBS). Vy jste už dříve zavinili sesazení
zodpovědného politika, který by nedovolil současný katastrofální stav.

Vy máte hlavní vinu za prokletí, které bylo staženo na církev a národ,
protože jste zneužili úřad a vybízeli lidi k testování a nyní k
vakcinaci, což je zločin. Kromě jiného je propagace této vakcinace také
účelem Bergogliovy návštěvy. Jiní jste zradili Krista svou pasivitou a
mlčením, když jste neřekli jasné slovo, aby se Boží lid pravdivě
orientoval. Neříkejte: „Ani my sami jsme se nemohli zorientovat, nemáme
proto žádnou zodpovědnost.“ Pokud byste konali pravdivé pokání, měli
byste světlo i sílu, takže dnes i za minulost nesete plnou vinu vy. Nyní
ale znáte Boží vůli jasně. Bůh vám ještě znovu po tolika promarněných
příležitostech dává novou, možná už poslední šanci k pravdivému pokání,
a to: označte heretika veřejně heretikem a vyzvěte ho k abdikaci a
oddělte se od něho.

Proč vlastně přijíždí Bergoglio? Ne proto, aby nastalo duchovní
probuzení církve na Slovensku. On přijíždí jako hrobař, protože jeho
záměrem je naplnit program lži a smrti. A vy s tímto falešným prorokem a
Jidášem doposud zůstáváte v jednotě. Byli jste opakovaně vyzýváni,
abyste nezmiňovali heretika ve mši svaté. Běda ale, kdyby se některý
kněz vymanil z prokletí a heretika nezmiňoval, to byste mu dali nejtěžší
tresty. Koho jste tím chránili? Krista a Jeho učení, anebo falešného
proroka a heretika, který uzurpoval papežský úřad? Zavřel vám kostely,
konali jste online mše, a přesto jste dále vyhlašovali svou jednotu s
heretikem a zjevným nepřítelem Krista! Za to nesete vinu. Bergoglio už
přijíždí vykopat hrob nejen církvi, ale i slovenskému národu, a vy mu k
tomu budete vytrubovat slavnostní fanfáry a okuřovat ho, abyste „v
jednotě s naším papežem Františkem“ vrazili poslední hřebík do rakve
církvi i národu. Bůh vás ale v této chvíli zastavuje! Někteří z vás
mohou tuto výzvu zlehčovat, zesměšňovat a bagatelizovat, ale tím se
nezbavíte zodpovědnosti a nevyhnete se požadavku, který Bůh před vás
postavil.

Biskupové SR, modlete se, abyste splnili vůli Boží. Kéž se modlí i
kněží, ale i všichni upřímní katolíci! Kéž Matka Boží Sedmibolestná,
patronka Slovenska, vyprosí, ať se aspoň jeden z vás stane Božím
nástrojem a odvážně se zastane Jejího Syna i Jeho svaté, trpící a
krvácející církve.

 

 

  •   Eliáš
Jak se Vám líbil článek?
(Visited 165 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *