Wonka P. – kauza z roku 1984 dále pokračuje

Napsal
Sdílet článek

Milí přátelé, dovolte mně prosím, abych Vás informoval o nejnovějším vývoji v kauze Pavla Wonky (1953-1988) z roku 1984, včetně stručné rekapitulace:

Dne 5. 4. 1984 zahájil vyšetřovatel Okresní prokuratury v Trutnově JUDr. Miroslav Soukup trestní stíhání kvůli tomu, že Pavel  uzavřel provokativní závazek na počet 40. výročí Slovenského národního povstání a kvůli tomu, že nepravdivě obvinil dva členy KSČ, a to Karla Novotného a Jiřího Noska.

Dne 4. 6. 1984 rozšířil vyšetřovatel JUDr. Miroslav Soukup trestní stíhání kvůli pomluvě směřujícím proti Jiřímu Zadrobílkovi.

Dne 11. 6. 1984 toto rozšíření vyšetřování zrušil okresní prokurátor v Trutnově JUDr. Josef Doležal kvůli tomu, že pomluva nebyla dostatečně specifikována.

Dne 9. 7. 1984 vyšetřovatel Okresní prokuratury v Trutnově JUDr. Miroslav Soukup údajnou pomluvu vyspecifikoval.

Dne 17. 7. 1984 okresní prokurátor JUDr. Josef Doležal zamítl Pavlovu stížnost proti trestnímu stíhání i proti podjatosti JUDr. Miroslava Soukupa.

Věc se pak vyvinula tak, že Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí byla podána obžaloba kvůli tomu, že Pavel dne 12. 7. 1983 a 31. 8. 1983 nepravdivě obvinil Květoslavu Dvořákovou a Annu Lakatosovou a dne 14. 2. 1984 pomluvil Karla Novotného a Jiřího Noska.

Dne 13. 5. 1986 soudce Okresního soudu v Ústí nad Orlicí JUDr. Jiří Rados vrátil věc prokuratuře k došetření.

Dne 22. 5. 1986 podal okresní prokurátor v Ústí nad Orlicí JUDr. Jaroslav Mazanec stížnost proti usnesení soudu ze dne 13. 5. 1986.

Věc se pak dostala do Hradce Králové.

Dne 27. 11. 1986 vyšetřovatel Okresní prokuratury v Hradci Králové zamítl Pavlovy návrhy na doplnění vyšetřování formou konfrontace obviněného se svědky.

Proti tomu podal Pavel stížnost.

Dne 10. 12. 1986 okresní prokurátor v Hradci Králové v z. Stanislav Kadečka Pavlovu stížnost zamítl.

Dne 19. 12. 1986 Okresní soud v Hradci Králové postoupil věc zpátky do Ústí nad Orlicí.

Dne 4. 1. 1987 postoupil Okresní soud v Ústí nad Orlicí (předsedkyně senátu Marie Turková) věc Krajskému soudu v Hradci Králové, aby rozhodl, který soud má věc řešit.

Nakonec to skončilo u Okresního soudu v Hradci Králové.

Dne 5. 2. 1988 Okresní soud v Hradci Králové (soudce JUDr. František Procházka) řízení zastavil, protože možný trest „je zcela bez významu vedle trestu, který pro jiný čin byl obžalovanému již uložen“. (Šlo o trest odnětí svobody v trvání 21 měsíců nepodmíněně a tříletý ochranný dohled podle rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 1 T 5/87.)

Dne 26. 4. 1988 Pavel v královéhradecké věznici zemřel v souvislosti s jiným trestním stíháním.

Trest, „který pro jiný čin byl obžalovanému již uložen“, však byl zrušen v rehabilitačních řízeních v letech 1990-1991.

Dne 30. 1. 2020 proto pozůstalý bratr Jiří podal návrh na povolení obnovy řízení.

Dne 3. 3. 2020 Okresní soud v Hradci Králové (předseda senátu Mgr. David Arochi Vergera Schmuck) návrh zamítl.

Proti tomu podal Jiří stížnost.

Dne 26. 3. 2020  Krajský soud v Hradci Králové (předseda senátu JUDr. Zdeněk Korf) zrušil rozhodnutí ze dne 3. 3. 2020 a Okresnímu soudu v Hradci Králové nařídil věc znovu projednat.

Dne 19. 5. 2020 Okresní soud v Hradci Králové (předseda senátu Mgr. David Arochi Vergera Schmuck) návrh znovu projednal a znovu zamítl.

Proti tomu podal Jiří stížnost.

Dne 4. 6. 2020 Krajský soud v Hradci Králové (předseda senátu JUDr. Zdeněk Korf) zrušil rozhodnutí ze dne 19. 5. 2020 a sám rozhodl, že se obnova řízení povoluje.

Dne 30. 9. 2020 samosoudce Okresního soudu v Hradci Králové Mgr. Tomáš Petráň trestní stíhání proti Pavlovi zastavil z důvodu promlčení. Zároveň navrhovatele Jiřího poučil, že může požádat, aby v řízení bylo pokračováno a věc byla projednána.

Dne 5. 10. 2020 Jiří o pokračování řízení požádal.

Dne 29. 11. 2020 Jiří pokračování řízení urgoval.

Další urgence zaslal 12. 12. 2020, 13. 1. 2021, 5. 2. 2021 a 5. 3. 2021.

Dne 18. 3. 2021 samosoudce Mgr. Tomáš Petráň trestní stíhání proti Pavlovi zastavil na základě amnestie prezidenta Václava Havla ze dne 1. 1. 1990. Zároveň samosoudce Jiřího poučil, že může požádat, aby v řízení bylo pokračováno a věc byla projednána. (Usnesení bylo doručeno dne 1. 4. 2021; jeho elektronickou kopii viz v příloze.)

Dne 1. 4. 2021 žádá Jiří, aby se v řízení pokračovalo.

(Jiřímu jde o to, aby bylo uznáno, že obvinění a následná obžaloba vůči Pavlovi byly nedůvodné a že trestní stíhání nemá být nyní zastaveno jen kvůli tomu, že možný trest je nevýznamný vedle toho, který byl již uložen, ani kvůli tomu, že trestný čin byl promlčen, ani kvůli tomu, že se na něj vztahuje amnestie, ale proto, že žádný trestný čin spáchán nebyl. Řízení, které bylo zahájeno před 37 lety, tedy nadále pokračuje.)

  • Lubomír Müller
(Visited 93 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *