Základní politický problém lidstva a jeho řešení

Napsal
Sdílet článek

V současné době je základním politickým problémem lidstva existence velkého množství neustále zdokonalovaných jaderných zbraní a možnost vzniku další světové války s použitím těchto jaderných zbraní. Světová válka s použitím jaderných zbraní by ohrozila nejen existenci lidstva, ale ohrozila by existenci všech živočichů, rostlin a dalších organizmů vyskytujících se na planetě.

Předpokládá se, že vypuknutí jaderné války by vedlo k obrovským ztrátám na lidských životech, protože hlavními cíli útoku by se staly hustě osídlené oblasti. Zatímco první jaderné zbraně na konci druhé světové války byly schopné decimovat celá města, přinesl vývoj možnost masivního nasazení těchto zbraní na velké vzdálenosti a s ještě ničivějším účinkem. Proto by válka s použitím jaderných zbraní mohla mít za následek zničení celé lidské civilizace na planetě, nebo takovou proměnu podmínek, která by znamenala drastické zhroucení lidské civilizace. Následný stav, ke kterému by došlo po jaderné válce, je znám jako tzv. nukleární zima.

V současné době několik nejmocnějších zemí disponuje jadernými hlavicemi, jejichž počet přesahuje několik desítek tisíc. Nejvíce jaderných hlavic vlastní Spojené státy a Rusko.

Po americkém jaderném útoku na Hirošimu a Nagasaki na konci druhé světové války sice k dalšímu použití jaderných zbraní nedošlo, ale často se prováděly jaderné testy, např. v Tichomoří, či Severním ledovém oceánu.

Lidstvo se od dob prvního použití atomové bomby již několikrát ocitlo na pokraji jaderné války, a to jak mezi USA a Sovětským svazem, tak i mezi některými menšími zeměmi, např. Indií a Pákistánem. Jednou z nejznámějších krizí, které hrozily vypuknutím jaderné války, byla tzv. kubánská, kdy se Sověti pokusili rozmístit nosiče s jadernými hlavicemi na Kubě, pouze několik set kilometrů od amerického území. Sověti tak reagovali na rozmístění více než 100 amerických balistických raket Jupiter s jadernými hlavicemi v Itálii a Turecku. V následujících dekádách došlo k méně známým, nicméně také nebezpečným krizovým situacím, např. roku 1983 sovětský počítač na jihu Moskvy oznámil chybně jaderný útok na SSSR

Válka vedená klasickými zbraněmi podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách? V současnosti takovou válku vnímá většina lidí  podobně jako sportovní utkání, ale válka je především velké zlo, jehož podstata spočívá v maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot.  V případě, kdyby se práce a energie vynakládaná na přípravu a vedení válek na celé planetě věnovala na rozvoj zaostalých států světa, přestaly by v těchto státech existovat hlad a bída.

Drtivá většina politiků na celém světě považuje za samozřejmost, že se vlády všech států buď připravují na válku nebo vedou válku. Je nejvyšší čas tuto skutečnost změnit, a to především vzhledem k uvedenému nebezpečí možného vzniku světové jaderné války.

Všechny vyspělé státy světa vyrábí zbraně s kterými se čile obchoduje. Největším světovým obchodníkem se zbraněmi jsou USA. Podle některých odhadů vyrábějí tři čtvrtiny světové produkce zbraní. Spotřeba zbraní ve válkách je bytostním zájmem vojenskoprůmyslových komplexů. Z hlediska výrobců zbraní je každý důvod k válce dobrý důvod. Skutečnost, že výrobci zbraní dodávají zbraně všem válčícím stranám se považuje se za normální. Děje se tak obvykle pomocí několika prostředníků, což podstatu tohoto zvrhlého obchodování ve značné míře zastírá. Výrobci zbraní jsou skutečnými vítězi každé války. Zisky vojenskoprůmyslových komplexů jsou podmíněny mařením lidských životů a ničením vytvořených hodnot ve válkách. Je čas tuto uvedenou skutečnost změnit.

V současném politickém uspořádání světa platí: peníze=bohatství=moc. Je neoddiskutovatelným faktem, že i na začátku 21. stol. pořád existuje na zemi mnoho bohatých velmi inteligentních lidí, kteří svůj um a schopnosti soustřeďují na vzájemné soupeření, které nepřináší žádné hodnoty, ale naopak války, tj. maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot. Je nejvyšší čas začít něco globálně v lidských vztazích měnit. Solidní přežití lidstva vyžaduje zásadní změnu reálných mezilidských vztahů nejen v mezinárodní politice.

Podstata řešení problému nastolení trvalého míru na celé planetě, nemusí být složitá. Podstata tohoto řešení může spočívat v tom, že se urychlí vývoj politického uspořádání lidstva tak, aby bylo dosaženo stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva.

Vzorem k řešení problému nastolení trvalého míru na celé planetě může být Evropská unie. Evropská unie vznikla se záměrem ukončit časté a krvavé války mezi sousedy v Evropě, jež vyvrcholily druhou světovou válkou. V roce 1950 začalo hospodářské a politické sjednocování evropských zemí v rámci Evropského společenství uhlí a oceli, jehož cílem bylo zajistit mezi spojenými státy trvalý mír. Zakládajících států bylo šest: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko.

Podle vzoru Evropské unie může být k řešení problému vzniku centrální globální demokratické mocenské organizace spravující svět využito již osvědčené formy politického spojení států, kterým je federace. Uskutečnit spojení všech států světa v Globální federaci s jednou globální vládou nebude snadné, ale určitě bude stát za námahu s tím spojenou. Nastolení trvalého míru na celé planetě je cíl, který za to stojí. Nastolení Globální federace lze zrealizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr nastolit Globální federaci, načež všechny tyto politické strany ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy. Jedno možné konkrétní řešení nastolení Globální federace popisuje OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA. Uvedený dopis je např. na – https://miloslavdedek.blogspot.com/2019/08/otevreny-dopis-politickym-stranam-ve.html

 

 • Ing. Miloslav Dědek
(Visited 499 times, 1 visits today)
Sdílet článek

34 comments

 1. FGS !

  Cesty do pekla jsou dlážděny dobrými úmysly.
  Tady to platí stonásobně

  Centrální celosvětová moc bude asi tak demokratická, jako velitelství Auschwitz.

  Ať už bude formálně procházet jakoukoli procedurou.

  1. Pane Mike, vaše komentáře potvrzují, že je ta vize budoucnosti je kvalitní a dobře napsaná.

   1. Ani nechci domýšlet, co dokazuje vaše neschopnost pochopit děsivé důsledky vámi navrhované mega-totality

    dash

 2. Já jsem to ani nečetl, ani nebudu. Jen jsem si chtěl ověřit, jestli jsem podle bombastického titulku správně rozpoznal autora.

  A hele – nemýlil jsem se laugh laugh

  1. Pane Alef Nula, kdyby jste to přečetl, tak by jste zjisti, že titulek je výstižný a věcně správný.

   1. Pane Miloslav Dědek, je to marný. Kdybyste (ne kdyby jste, probůh) se smířil s tím, že vaše texty jistou částí čtenářstva nebudou brány vážně, dobře byste udělal. Ale je to na vás, samozřejmě.

    1. Pane Alef Nula, množství lidí, kteří nebudou brát vážně moje texty, je zaplať pán bůh zanedbatelné.

 3. Tady je praktický návod na nastolení tohoto navrhovaného globálního fašismu:
  https://truedemocracyparty.net/2012/01/rothschilds-25-point-plan-for-world-domination-nationalist-truth/

  http://theeconomiccollapseblog.com/archives/moving-toward-a-one-world-government-a-one-world-economy-and-a-one-world-religion

  Ale že to bude tak úporně prosazovat a propagovat někdo, kdo očividně pochází z nižší nebo nižší střední třídy a tudíž to odsere se všemi svými blízkými fakt škaredě, to bych nikdy nečekal.

  No, člověk se pořád střetává s překvapeními
  dash

  help

  bad

 4. Už jsem vám to psal v diskusi k vaší předchozí agitaci k nastolení celosvétového fašismu, ale vyhnul jste se odpovědi.

  Určitě jedna z prvních věcí, která by byla ve vámi navrhovaném systému globální moci odhlasována, “zcela demokraticky”, by bylo přestěhování asi tak miliardy Afričanů do Evropy. Náklady by samozřejmě hradili Evropané, jak by také bylo odhlasováno.
  Následovala by se stoprocentní jistotou genocida Evropanů.
  Všech do jednoho. Včetně vás, vašich dětí, vnoučat.

  A jestli si to neuvědomujete, tak
  a) jste pod vlivem nějakých prášků
  nebo
  b) měl byste být

  beach

  A tím končím snahu vám cokoli vysvětlit – vám to asi stejně nedojde, jaké svinstvo, jakou hrůzovládu tu prosazujete. Došlo by vám to jedině, až by se ten váš plán realizoval a vy byste ty hrůzy zažil na vlastní kůži.
  Takhle jste jak chudý polský žid agitující v 1930s pro Adolfa Hitlera a árijskou rasu. Good luck

 5. Pane Mike, podíval jsem se na ty odkazy. Jsou směšné. Vaše tvrzení jsou čirou fantazií. Tím, že je pořád opakujete, je nezdůvodníte.

 6. Podle vzoru Evropské unie může být k řešení problému vzniku centrální globální demokratické mocenské organizace spravující svět využito již osvědčené formy politického spojení států, kterým je federace.

  ////////

  Totalitní antidemokratická Evropská Unie je vynikající vzor

  1. Pane Paul. Evropskou unii jsem zvolil jako vzor proto, že vznikla jako prostředek, který zabránil vzniku válek v Evropě. Neznám žádnou jinou unii, který by vznikla z tohoto důvodu. Každý stát i unie mohou být totalitní nebo demokratické. Mimochodem, s tou totalitou EU to není tak zlé, jak někteří udávají.

   1. Evropská unie vůbec nevznikla jako prostředek k zabránění válek.

    To je naprostá lež EUhujerské propagandy.

    Ani ta východiska nemáte správně, to se pak není co divit, že docházíte úplně k absurdním závěrům

    1. Celkově lze říci, že důvody pro poválečnou Evropskou integraci byly následující:
     zabezpečení míru na Evropském kontinentě
     překonání nacionalisticky orientovaných státních struktur
     umožnění společného trhu jakožto prostředku ke zvyšování hospodářského blahobytu

     Pane Paul, výše uvedený text je zkopírovaný z Wikipedie. O tom, že důvodem k poválečné integraci evropských států bylo především zamezení možnosti vzniku krvavých válek mezi sousedními státy, je v různých souvisejících odkazech ve Wikipedii mnoho podobných tvrzení. Chcete snad tvrdit, že Wikipedie je dílem EUhujerské propagandy?

     1. To je samzořejmě lež eurohujerské proagandy

      Mír v Evropě umožnil vznik EU a nikoli že EU umožnila mír.

      Ale samozřejmě toalitní bruselská byrokracie si nějak musí ideologicky zdůvodnit svůj antidemorkatický soft-totalitní režim

 7. Jen tak mimochodem, když si čtu tu diskusi tady – mě by teda taky zajímalo, jak se vyrovnáte s tím, že vámi navrhovaný mechanismus celosvětové centrální moci přestěhuje (“demokraticky”) miliardu černochů a další miliardu muslimů do Evropy na základě celosvětového “demokratického” hlasování ?

  Vám nevadí, co bude pro Evropany následovat hned vzápětí?

  1. Pane Paul, nevím kdo první napsal ten nesmysl o stěhování miliard lidí do Evropy. Vy jste k tomu přidal celosvětové demokratické hlasování.
   Pane Paul, nikdo neví o čem a jak bude rozhodovat demokraticky zvolená celosvětová centrální moc, ale se 100%ní jistotou mohu tvrdit, že o takové pitomosti, jako je stěhování miliard lidí do Evropy, rozhodovat nebude!

   1. Proč by o tom centrální moc nerozhodovala? Vy to osobně zakážete centrální celoplanetární moci? jak?

    A jak můžete tvrdit, že by o ničem takovém centrální moc nerozhodovala, když už o tom reálně rozhoduje a snaží se totalitními tyranskými metodami svpoje rozhodnutí vnutit všem demokratickým státům?
    Vy jste nikdy neslyšel o Globálním impaktu, o Migračním paktu, o Marakéšské smlouvě, o “replacment migration”?

    Asi žijete ve světě iluzí a růžových představ a o reálném světě nic nevíte.

    1. Pane Paul, OSN je organizace, ve které se klábosí – řeční. Nic víc, nic míň! Vnímat OSN jako středisko centrální moci je naivní. Ne já, ale vy žijete ve světě iluzí, když se domníváte, že existuje globální centrální moc.
     To, že na naší planetě pořád ještě neexistuje centrální moc je ZÁKLADNÍ POLITICKÝ PROBLÉM LIDSTVA a místní problémy se řeší válkami a pod..
     Pane Paul, přispějte prosím k řešení tohoto základního politického problému lidstva.

     1. nepomohu, nejsem příznivce fašistické totality, kterou byste vy přivítal
      smile

     2. OSN je naštěstí ještě málo mocná.

      Ale kdyby měla tu moc, kterou vy byste chtěl dát centrální moci, tak by nahrazení Evropanů migranty z Afriky a Asie už dávno zrealizovala a nezůstala by jen u postupného prosazování “zcela nezávazných” povinných přijímání nelegálních migrantů z Afriky a muslimských zemí.

      Snažte se udržet pozornost na tom, o čem je řeč a neodskakujte pořád jinam, jen abyste se vyhnul faktům, která ukazují zvrácenost konceptu centrální moci
      hi

     3. Když to shrnu:

      – vy jste řekl, proč by asi tak centrální moc měla prosadit masovou migraci Afričanů do Evropy
      – já řekl, že je to jednak logické, protože co by si asi tak demokraticky odhlasovali černoši a muslimové jiného, než že za jejich bídu můžeme my a že tedy mají právo na to se k nám nastěhovat a nechat se živit,
      a především, že přesně tak jedná už dnešní OSN a naštěstí zatím ještě s malou mocí, ale i tak se snaží přesně toto prosadit
      – a vy jste namítl, že OSN nemá nijak valnou moc

      Shrnuto:
      vy: “centrální moc by nedělala sviňárny ale velké dobro”
      já:”centrální moc bude dělat sviňárny, už dnes se o to snaží”
      vy: “Ale nemá tu moc to nařídit, tu moc musí získat a bude to skvělé”

      Že vy jste se zhlédl v seriálu Návštěvníci? Ale to je zábavný sci-fi serál pro děti a ne popis funkčního společenského modelu. smile

 8. Pane Paul, množství lidí žijících ve vyspělých státech světa, tj. v Evropě, Austrálii a Americe, je výrazně větší než množství lidi žijících v zaostalých státech světa. Jak by mohli hladovějící lidé v zaostalých státech světa přehlasovat lidi žijící v relativním blahobytu ve vyspělých státech a odhlasovat, že je vyspělé státy světa budou živit po té, až se k nim nastěhují?
  Už jsem několikrát psal o tom, že je chybou pomáhat zaostalým státům dovážením potravin hladovějícím a pod.. Zaostalým státům je třeba pomáhat tím způsobem, že se jim pomůže zvyšovat jejich úroveň tak, aby pokud možno rychle dosáhly úrovně ve vyspělých státech světa. Z čeho budou hrazeny náklady na uvedenou pomoc zaostalým státům? Z prostředků, která se ušetří, když se přestanou vyvíjet a vyrábět nové zbraně, státy přestanou válčit a připravovat se na válku.
  To by snad zatím mohlo stačit.

  1. Zaostalým státům je možno pomoci jediným způsobem: dovolit jim, aby si pomohly samy.

   Pobýval jsem nějakou dobu (roky) v severní Africe. Pokud se má Afrika dostat na technologickou úroveň Západu (a Východu, na ten nezapomínejme!) a samostatně si tu úroveň udržet, podmínkou nutnou (víme, co je to podmínka nutná?) je změnit mentalitu Afričanů. Jistě existují ojedinělé výjimky, ale dominantní část africké populace není s to žít jinak, než z ruky do huby, ze dne na den. Abychom si rozuměli: na straně Afričanů nejde o nějakou vinu či zlovůli. Afričané po desítky tisíc let k životu nepotřebovali více než vědění, že když urodilo včera a dnes, urodí se i zítra. Evropan (a také Asiat) po tutéž dobu musel počítat s tím, že když se nepřičiní na jaře, příští zimu zmrzne a ne-li, tedy do dalšího jara zemře hlady. Člověka, který není ochoten/nedokáže hledět na život a svět s perspektivou v řádu let nebo desetiletí, k tvorbě vyspělé technologické civilizace přivést nelze.

   Vlastně ano, lze: ta metoda se jmenuje kolonialismus, kombinovaný s apartheidem. Má ovšem jednu nevýhodu: jakmile povolíte otěže, vše se radostně vrátí na úroveň prvobytně pospolnou, nebo do otrokářství. Víme, jaké je průměrné středoafrické IQ? Je to kolem 65 bodů; to je v Evropě na hranici debility.

   To je důvod, proč vývoj nelze urychlit zvenčí zásahem typu “nařízení shora”.

   Jak obtížné je změnit navyklý stereotyp, buďme příkladem všichni sami sobě. Třeba vy, pane Dědku: vytrvale oslovujete diskutéry nominativem, místo abyste jejich jména či přezdívky správně vyskloňoval a použil vokativ, 5. pád. Jistě: jak správně namítnete, je to ve srovnání s utrpením hladovějících zástupů bezvýznamná prkotina; to je bezesporu pravda. Ale když nejsme s to změnit prkotinu u sebe sama, jak bychom mohli dokázat změnit velké věci u ostatních?

   Jistě i já dělám přehmaty někde, kde to buď nevidím, a nebo nejsem ochoten ke změně. Ale k dobru si přičítám okolnost, že nemám světospasitelské ambice laugh A že bych mohl, pane Dědku! Teoretického aparátu na to mám vác než dost.

  2. množství lidí žijících ve vyspělých státech světa, tj. v Evropě, Austrálii a Americe, je výrazně větší než množství lidi žijících v zaostalých státech světa

   //////////////////

   tak to jste asi jediný na světě, kdo tvrdí, že ve vypělých státech žije více lidí než v chudých a zaostalých státech

   Promiňte, ale jestli jste tohle napsal střízlivý, tak vy prostě máte úplně nulové znalosti o reálném světě a dokonce i o těch nejzákladnějších faktech

   Ještě byste mohl napsat, že na pólech je větší teplo než na rovníku nebo něco podobně fundovaného

   Tím se loučím z diskuse, protože diskutovat s vámi nelze, když máte úplně pomatenou představu o těch nejzákladnějších faktech
   A to ani nejde o interpretaci fakt, ale o ryzí fakta

   1. Pane Paule, poměr množství vyspělých a zaostalých států světa záleží na tom jak si nadefinujete měřítko vyspělosti státu. Měření vyspělost státu množstvím spotřeby hmotných statků je již dlouho překonané. Viz např. zatím velmi málo úspěšný boj proti globálnímu oteplování. V které době to žijete pane Paule?

    1. Určitě.
     A když dobře nadefinujete měřítka, tak i Adolf Hitler bude vypadat jako demokrat až do morku kostí

 9. Pane Alefo Nulo,
  1. Prosím opravte mně vyskloňoval-li jsem vás nesprávně.
  2. Děkuji za kvalitní komentář.
  3. Někde jsem už napsal: ….Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by měl mít platnost pro celý svět. ….. Pomoc zaostalým státům by se mněla odehrávat především v oblasti vzdělání a zdraví.
  4. Všechno v hmotném i nehmotném světě se vyvíjí podle Teorie vševývoje. Je užitečné a praktické osvojit si tuto teorii. Teorii vševývoje najdete např. na: https://miloslavdedek.blogspot.com/2019/07/teorie-vsevyvoje.html
  5. Vytvořil jsem uvedenou teorii, kterou zatím moc lidí nepochopilo. Moc by mně zajímal váš názor na uvedenou teorii. Je to moje životní dílo.
  6 . Jako autor uvedené teorie jsem oprávněn radit kde komu a mohu mít i světospasitelské ambice.
  7. Mimochodem, při posledním měření IQ mi v Menze naměřili 184, a to jsem míval i vyšší.

  Sedmička je šťastné číslo a proto končím.

 10. 5. Vytvořil jsem uvedenou teorii, kterou zatím moc lidí nepochopilo. Moc by mně zajímal váš názor na uvedenou teorii. Je to moje životní dílo.
  6 . Jako autor uvedené teorie jsem oprávněn radit kde komu a mohu mít i světospasitelské ambice.
  7. Mimochodem, při posledním měření IQ mi v Menze naměřili 184, a to jsem míval i vyšší.

  —-
  Tak to myslím hovoří za vše.

  Chce to silnější prášky

  rofl

  1. Pana Dědka nepodceňujme. Je vidět, že se mu dostalo qalitního zdělání – ruku na srdce: mnozí z nás chodili do menzy, ale místo měření IQ je tam zajímal jen oběd.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *