Záměrné šíření nejhorších variant SARS-CoV-2 je evidentní

Napsal
Sdílet článek

Jednou z velkých obav je předpoklad, že po celém světě existuje asi 3000 laboratoří, které pracují se smrtelnými patogeny, jako je SARS. Zaměstnávají milion vědců a šance, že jeden nebo dva z nich budou špatní aktéři, je naprosto jistá….
Odborníci jako já byli Covidem úplně zaskočeni. Je to až příliš dokonalá zbraň. Covid nám ukázal, jak zničující může být biologická zbraň pro svět.“ Toto prohlásil britský plukovník Hamish de Bretton-Gordon, expert na chemické a biologické zbraně. (1)

Další otázkou je, jak snadno lze biologické zbraně vyrobit tak, aby byly nerozeznatelné od přírodních mutací a variant, opět můžeme citovat:
„Podle článků v akademických časopisech mohou některé techniky genetického inženýrství učinit geneticky modifikované viry k nerozeznání od přírodních virů…
S odvoláním na disertační práci studenta laboratoře z Wuhanu z roku 2017 zpráva dodává, že „techniky reverzního genetického klonování“ – což jsou standardní techniky používané v pokročilých molekulárních laboratořích – nezanechaly žádnou stopu genetické modifikace koronavirů podobných SARS.“(2)
„…velká množství určitých biologických zbraní lze vyrobit rychle, s malým počtem pracovníků a v relativně malých zařízeních. Programy biologických zbraní jsou proto pro mezinárodní inspektory obtížněji odhalitelné než programy jaderné nebo chemické, které obvykle vyžadují velká zařízení, početný personál a roky provozu.“ (3)
Velmi šokující zprávou je ovšem jejich cena. Klasické zbraně jsou dva tisíce krát dražší než biologické:
„Podle zprávy The Australian čínští představitelé uvedli, že biologické zbraně lze vyrábět za „0,05 procenta ceny tradičních zbraní.“ (4)

Dále je zde problém, jak se dá odhalit útok biologickými zbraněmi?
„ Mezi vodítka patří výjimky z geografického nebo sezónního rozložení a neobvyklý výskyt onemocnění pro určité populace nebo věkové skupiny. Propuknutí chřipky během zimních měsíců v severních zeměpisných šířkách není neobvyklé, ale plicní antrax v obydlených oblastech východního pobřeží USA je alarmující….“ (5)

Tedy se zabývejme zmíněnými výjimkami z geografického rozložení a neobvyklým výskytem onemocnění.
V minulém článku (6) jsme uvedli tabulku 41 nejvíce postižených zemí a 6 variant, které to v nejvyšší míře způsobily.
Zde jsou s uvedením zemí, kde byly poprvé detekovány:

Alfa – jihovýchodní Anglie
Beta – JAR
Gama – P1, Maunas, Brazílie
Delta – Indie, varianta vznikla rekombinací Alfy a indické B.1.617
Lambda – Argentina, šířila se hlavně v Peru
Omikron – Botswana, JAR, zatím se nejeví příliš smrtelná, ale WHO ji zařadila mezi varianty obav hlavně z důvodu rychlosti šíření.

Všechny tyto varianty byly poprvé zaznamenány v zemích, kde převažují křesťané, s výjimkou Delty, takže tu vynecháme, i když je to potomek Alfy, když vznikla rekombinací Alfy a indické B.1.617.

Nyní předpokládejme, že vznik těchto 5 variant byl zcela náhodný podle místa detekování.
Následuje kruhový diagram světových náboženství, kde zaujímají křesťané 31 %, muslimové 22 % atd.

Potom pravděpodobnost, že každá z těchto variant vznikla v křesťanské oblasti je 31 : 100 = 0,31.

To si můžeme představit tak, že tento diagram je kruhový terč, který roztočíme, a pak do něj naházíme 5 šipek, které představují zmíněných 5 variant, takže jejich rozmístění bude zcela náhodné.

Nyní vypočítejme, jaká je pravděpodobnost, že všech 5 šipek se zabodne mezi křesťany:

P = 0,31 x 0,31 x 0,31 x 0,31 x 0,31 = 0,0029 = 0,29 %

Tedy je to velmi nepravděpodobné. A to znamená, že s jistotou 99,7 % můžeme tvrdit, že šíření zmíněných variant není rozhodně náhodné, ale záměrné, a to na území, kde je křesťanská většina obyvatel.

K tomu lze namítnout, že ve světě přece není tak jasné rozdělení mezi jednotlivá náboženství.
Není, ale kdybychom ten obrázek rozstříhali na 1000 čtverečků a ty pak náhodně nalepili na ten terč, výsledek bude naprosto stejný, protože opět by tam měly modré čtverečky 31 % plochy, zelené 22 % atd. Ale pokud bychom uvažovali, že v křesťanských zemích je průměrně jen 77% křesťanů, potom jejich plocha by se zvětšila na 40 % a zmíněná jistota by se snížila na 99 %. To bude reálnější výsledek.

Nakonec dnes existují biologické materiály, které mohou na sebe tyto viry navázat a udržet je v neporušeném stavu i několik dní při běžné teplotě. Takže je možno tím potom infikovat třeba nějaké oblečení a to pak poslat poštou do příslušné země.

  • PAVEL DUDR

 Prameny:

(1) https://www.thesun.ie/news/6981654/covid-perfect-weapon-biowarfare-pandemic-army/
(2)
https://www.dw.com/en/us-intelligence-says-covid-not-developed-as-biological-weapon/a-59669443
(3)
https://www.brandeis.edu/now/2021/july/bioweapons-samore.html
(4)
https://www.firstpost.com/world/australian-media-report-on-weaponising-of-sars-renews-tensions-between-canberra-beijing-9607641.html
(5)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8300139/
(6) Proč SARS-CoV-2 napadá nejvíce křesťany, Židy, ateisty, šíity, ale sunnity méně? | Pravý prostor (pravyprostor.cz)

4.7/5 - (3 votes)

(Visited 319 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Obsah článku nás utvrzuje k názoru na umělé a cílené šíření epidemie covid – 19 v Evrpě. Na rozdíl od meanstreamového omílání o přirozeném šíření mutací Coronaviru. blum

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *