Že by bylo ještě něco jiného, co způsobuje tolik onemocnění a tolik úmrtí?

Napsal
Sdílet článek

Dr. Thomas Cowan rovněž ví, že viry jsou vyměšovány našimi vlastními buňkami, které jsou zasaženy jedem, nebo jinou škodlivou látkou a pomocí virů se zkoušejí očistit. V r. 1968, při Hongkongské chřipce, která tehdy zuřila, lékaři v Bostonu vzali sopel nemocných chřipkou a injekčně ho dali zdravým lidem – ani jeden z nich se nenakazil. Zkoušeli to znova a znova a se stejným výsledkem: ani jeden člověk neonemocněl.

Pak zkoušeli to stejné se zvířaty. Dali nemocným koňům přes hlavu sáčky a sbírali vyměšované látky. Tyto sáčky pak dali přes hlavu zdravým koňům, z nichž ani jeden neonemocněl.

To potvrzuje, že vyměšované viry nejsou infekční, jak již bylo řečeno v minulé části tohoto článku. Infekční jsou pouze viry, vypěstované laboratorně, pro potřeby očkování. Takže rozšiřování nemocí způsobuje hlavně očkování, které proti nim bylo vyvinuto. To totiž obsahuje živé části patřičné nemoci a ty, naočkovány do těla, tuto nemoc způsobí.

Je ale pravda, že chřipce podlehnou často i lidé neočkovaní. Samozřejmě, protože chřipka je způsob, jak naše tělo zkouší s pomocí vlastních virů odstranit z organizmu škodlivé a jedovaté látky, které pak vyjdou ven jak dýchacími cestami, tak kašlem, nebo rýmou. O tom už bylo rovněž pojednáváno v jedné z minulých částí tohoto článku.

Elektřina historicky

Ovšem ještě jsou jiné vlivy na člověka, které jsou schopny vyvolat chřipku a mnohé jiné nemoci. Již v r. 1762 napsal francouzský botanik Thomas-Francois Dalibard Američanovi Benjaminu Franklinovi: „Docela jsem vzdal pokusy s elektřinou. Předně, různé elektrické šoky tak těžce napadly můj nervový systém, že jsem skončil se třesem rukou a dnes mohu jen stěží zdvihnout sklenici s vodou k ústům.“

Autor Benjamin Wilson přiznává v knize z r. 1752, že „po opakování elektrických šoků … jsem byl natolik oslaben, že i malé množství elektřiny ve zkumavce mně způsobuje neuvěřitelné bolesti. I otírání skla rukou mi dokáže způsobit neuvěřitelnou bolest hlavy.“

Americký státník a badatel Benjamin Franklin sám si svými pokusy s elektřinou navodil chronickou neurologickou nemoc, která ho periodicky pronásledovala zbytek života. Také dostal dnu, bolesti hlavy, hučení v uších, závratě a zrakové potíže.

Lidé, cestující často vlakem a také železniční personál si již kolem r. 1860 stěžovali na únavu, bolesti hlavy, nespavost, bolesti na prsou, prudký tlukot srdce, nevrlost, mrtvění končetin, krvácení z nosu, nebo z úst, ztrátu sluchu, příznaky chřipky, nebo nachlazení. Někteří naprosto neúměrně ztloustli a jiní skončili paralyzovaní. Tato nemoc byla pojmenována neurastenie. Teprve o hodně let později se přišlo na to, že s rozvojem telegrafu byla každá železniční dráha lemována z obou stran telegrafními dráty, které všecky tyto potíže způsobovaly.

Neurastenie byla tehdy v průmyslově vyvinutých zemích skoro epidemická. Ruští lékaři rovněž pátrali po příčině této nemoci a kolem r. 1930 přišli s vysvětlením, že je způsobována elektřinou a elektromagnetickým zářením. Pojmenovali to „nemoc radiových vln,“ protože v té době radio právě začínalo.

Alexander von Humboldt napsal v r. 1797 na základě svých pozorování, že „je zajímavé sledovat, jak elektřina má rozdílný vliv na každého člověka.“

Je to pravda. Elektřina má různý vliv na různé lidi, což se řídí tím, jak moc kovů v sobě máme a rovněž kvalitou buněčné tekutiny. A když do nás začnou injekčně, formou očkování vpravovat aluminium, rtuť a nikl, což jsou pro lidský organismus nebezpečné jedy, pak se ještě ke všemu stáváme velmi dobrým přijímačem elektromagnetických vln. To samo je skvělý návod na zničení celého lidstva.

Jsme tvorové električtí

My, lidé a všichni živí tvorové jsme tvorové električtí a jsme součástí celosvětového elektrického pole. Každý z nás si vyrábí svoji vlastní elektřinu, která nás vertikálně polarizuje: nohy a ruce jsou ve vztahu k páteři a k hlavě záporný pól, zatím co horní část těla je kladný pól. Se záporně polarizovanými nohami se pak pohybujeme po záporně polarizované zemi.

Rudolf Steiner, rakouský filosof, architekt, reformátor, esoterik a jasnovidec řekl již v r. 1917: „V dobách, kdy neexistovala elektrická síť, kdy vzduch nebyl plný vlivů elektřiny, bylo snadnější být člověkem. Proto být člověkem dnes vyžaduje daleko mocnější spirituální schopnosti, než jaké byly potřeba před sto lety.“

Když začal v r. 1890 jezdit v Londýně první elektrický vlak, bylo zjištěno, že to ovlivnilo citlivé přístroje ve Greenwichské observatoři, která byla o několik kilometrů dále. Tehdy ještě nebylo známo, že elektrický proud vyzařuje i do vesmíru a že mění zemskou magnetosféru. Až teprve na začátku 1970tých let si atmosféričtí fyzikové povšimli, že zemské magnetické pole je tímto nesmírně narušeno.

Magnetosféra je ohrožena

Nejen všecky elektrické rozvody světa, spolu s elektrickými vlaky a se vší ostatní elektřinou přispívají k tomuto ničení. Je zde ještě jeden, velmi silný zdroj a to je HAARP, na Aljašce a možná i jinde ve světě. Pokusy s tímto zařízením ukázaly, že signály, vysílané do magnetosféry byly tisícinásobně zesíleny a takové se vrátily zpět na zem. Pouhá půlka Wattu vysílací energie byla potřebná k tomu, aby byl signál, odrážený od magnetosféry, přijat na opačném zemském pólu.

Další překvapení bylo, že signál se vrátil z magnetosféry a měl jinou frekvenci, než když byl vyslán. Vrácená frekvence byla vždy ve formě násobků 60 Hz. Takže se má za to, že na cestě zpět na zem, tento signál do sebe přibral informace ze zemské elektrické sítě. To by ovšem znamenalo, že celá zemská elektrická síť vyzařuje neustále do magnetosféry, kde je tento signál neúměrně zesílen a takto se vrací zpátky k nám na zem. Jestliže vyšel ze severní polokoule, pak po odražení v magnetosféře dopadá na polokouli jižní a odtud se vrací zpět to magnetosféry a dopadá na polokouli severní – a tak stále dokola.

Ovšem toto oslabuje přirozený puls elektromagnetického pole naší Země, který opravdu je měřitelně silnější o sobotách a nedělích, kdy ho průmyslová aktivita nepotlačuje.

Nejen naše země je elektřinou záporně ovlivněna, ale i my, lidé, zvířata a rostliny

Jestli si někdo myslí, že tento vliv je zanedbatelný, tak je na velkém omylu. Stačí podívat se na obyvatele domů, které stojí v blízkosti transformátorů, nebo nad nimiž vedou elektrické dráty, jak neprosperují a často mají leukemii a jiné těžké nemoci. Elektrikáři, zacházející s vysokou voltáží většinou nežijí déle než 55 let. Elektřina jim způsobí sterilitu a zničí reproduktivní buňky v játrech. Všichni strojvedoucí elektrických lokomotiv trpí rovněž těžkými nemocemi, jako jsou leukemie, poruchy nervového systému, silné, neopodstatněné bolesti a jiné potíže.

Když přijde na chřipkovou epidemii, která je ve skutečnosti reakce na škodlivé vlivy, jenž náš systém zkouší pomocí virů odstranit, nikdo se neptá odkud se tolik škodlivého materiálu vzalo a jak to, že se ho dokázalo tolik nahromadit, a ještě ke všemu u tolika lidí zaráz. Jak to, že chřipka způsobuje také bolesti hlavy a očí, bolesti svalů a dokonce dokáže navodit potrat, způsobit vrozené vady, záněty mozkových blan, záněty srdečního svalu, nebo perikarditidu.

To všecko jsou totiž nemoci spojené s vlivem elektrického proudu!

Takže chřipka je ve své podstatě elektrická nemoc, odezva na elektrické vlivy z atmosféry a odjinud a tím pádem není nakažlivá, jak už bylo dříve psáno a dokázáno.

Případy chřipkových epidemií souvisí se zaváděním elektřiny

Vliv elektřiny začal někdy v r. 1889 spolu se zavedením střídavého proudu a od té doby se také datuje potlačování přirozené magnetické činnosti naší Země. Instalaci prvních elektrických sítí následovala chřipková epidemie ze stejného roku. Říkalo se jí Asijská chřipka, nebo taky Ruská chřipka. Zemřel na ni celosvětově 1 milion lidí, z celkové populace asi 1.5 miliardy.

V r. 1918 začalo radio a stovky radiostanic (nízko-frekvenční, nebo velmi-nízko-frekvenční) byly budovány po celém světě. Ve stejném roce se dostavila tak zvaná Španělská chřipka, která byla ještě více podpořena tehdy vyvinutým očkováním. 500 milionů lidí jí podlehlo, což byla jedna třetina celé světové populace a asi 50 milionů lidí na ni zemřelo.

V r. 1957 začaly být používány po celém světě radary. Opět, stovky radarových instalací byly budovány a radary začaly chrlit miliony wattů mikrovlnné energie na naši zemi a na nás. Radary nám přinesly Asijskou chřipku, na kterou zemřelo 1.5 až 2 miliony lidí.

V r. 1968 přišly první satelity. Bylo jich značné množství, protože jejich výkonnost nebyla valná. Ale protože se ocítaly přímo v magnetosféře, jejich celkový vliv byl tímto značně zesílen. S nimi přišla Hong Kongská chřipka, která zkosila 1 milion lidí.

Se zaváděním dalších, stále silnějších elektrických sítí, plus s pozdější bezdrátovou technologií nejsou záznamy snadno vyhledatelné. Předně, jednotlivé technologie byly zaváděny spíš místně, jedna země po druhé, namísto dřívějšího globálního přístupu. To samozřejmě zkresluje veškeré informace, protože najít jestli v Pakistánu měli v r. 2002 chřipkovou epidemii, když tam zrovna zavedli 4G technologii, není tak snadné.

Jako další, internetové stránky nedodávají úplné informace, ať už schválně, nebo omylem. Proto je celkem obtížné získat podrobnější přehled o užívání bezdrátové technologie ve světě. Bezdrátové mikrovlnné spojení prošlo zhruba tímto vývojem:

 • 1G, neboli první generace byla první bezdrátová buněčná technologie pro komunikaci mobilních telefonů. Byla to analogická síť a byla zavedena někdy v 1980tých letech.
 • 2G používala pásmo 200 kHz (kilo Hz). Od 1G se lišila pouze tím, že byla digitální.
 • 3G používala 1.25 MHz (Mega Hz).
 • 4G systém byl původně navržen organizací DARPA, což je americká vojenská centrála, sídlící v Pentagonu. Používá 2.5 GHz (Giga Hz).
 • 5G používá 60 GHz (Giga Hz).

Částečný seznam zavádění bezdrátových technologií je přiložen níže.

 • 1979 – 1G, Japonsko;
 • 1981 – 1G, Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko;
 • 1985 – 1G, Anglie, Mexiko, Kanada a jiné země;
 • 2001 – 3G, Evropa, Japonsko, Čína;
 • 2002 – 4G, Severní Amerika, Evropa, Čína, Indie, Pakistán, Jihovýchodní Asie, Afrika;
 • 2005 – 4G, Švédsko, Jižní Korea;
 • 2009 – 4G, Baltické státy;
 • 2009 – 4G, Skandinávie, první komerční síť.

V r. 1979 byla 1G zavedena v Japonsku a opravdu, epidemie chřipky se tam ten rok dostavila. V r. 2009 byla první komerční 4G síť zavedena ve Skandinávii a chřipková pandemie se opět dostavila. Ovšem jak již uvedeno, příliš mnoho informací není na dnešním internetu k nalezení.

5G, neboli 60 GHz mikrovlnná technologie

Jestliže elektrifikace měla tak velký vliv na lidstvo, zvířata a rostliny, jakýpak asi bude mít vliv 5G technologie? Jak moc naruší magnetosféru ty desetitisíce satelitů, které už dnes brání astronomům vidět skutečnou oblohu? Jak moc to vyšine rovnováhu Země? Už to, že se začaly posunovat póly, z nichž severní pól postupuje mílovými kroky, je k zamyšlení. Dříve to bylo asi 15 km za rok, ale od roku 1990 je to 50 km za rok a pól se pohybuje směrem k Sibiři.

Je očekáváno, že 5G bude mít 1.7 miliard uživatelů v roce 2025. Jelikož dnes používá mobily, počítače, tablety, elektronické varovné systémy, alarmy a podobné věci málem každé dítě (monitory aj.), tak můžeme předpokládat, že to je plánovaná populace na rok 2025: ze 7.674 miliard v roce 2019 na 1.7 miliard v r. 2025.

První celosvětová chřipková epidemie

Když se dostavila první celosvětová chřipková epidemie v r. 1889, byl to velký šok pro lékaře, protože mnozí z nich něco takového nikdy neviděli. Stejně tak cukrovka a nervové potíže, to všecko byly velmi vzácné choroby. Těch málo, co měli cukrovku byly tehdy hubení až na kosti, oproti dnešním tlouštíkům s údajně stejnou nemocí. Srdeční nemoci byly až na 25. místě všech běžných nemocí a před nimi byly nehody utopením. Rakovina byla skoro neznámá.

I předtím se vyskytovaly chřipky, ale ty byly ojedinělé a naprosto nepředvídatelné. Na příklad, v r. 1728 se chřipková vlna převalila přes svět – o 150 let později, než ta před ní. Pak byla další epidemie v r. 1847 v Anglii a v r. 1874 ve Spojených státech. Některé jižní země v Africe neměly chřipku nikdy! Nikdo z pamětníků si nevzpomíná, že by se tam kdy taková nemoc vyskytla. Případy chřipky byly celosvětově tak ojedinělé, že lidé začali přičítat její výskyt vlivu hvězd na naši zemi. (vliv= anglicky influence, od toho influenza).

V r. 2001, kanadský astronom spolu se dvěma lékaři došli k názoru, že posledních 300 let výskyt chřipek souvisel s vrcholky sluneční magnetické činnosti. Bylo mnoho jiných, kteří tuto teorii podporovali a mnozí jsou toho názoru ještě dnes.

Jak mohou elektromagnetické vlny způsobit chřipku?

Je známo, že elektromagnetické vlny mají vliv na naši buněčnou podstatu, kde dokážou vyvolat nesrovnalosti, kterých se buňky zkoušení zbavit tím, že vypouští viry (exosomy), které narušené tkáně a jedy odstraňují.

Na příklad 5G, 60 GHz pulsující milimetrové vlny jsou schopny umožnit škodlivým látkám, aby se dostaly snadněji do těla, čímž vyvolají reakci, což je opět chřipka. 5G má dále silný vliv na nervový systém a imunitu všech živých tvorů. Již záření ze 4G (2.5 GHz) mobilních antén prokazatelně způsobuje rakovinu, leukemii a jiné těžké nemoci, včetně neplodnosti a genetických změn. Vojenské námořní sonary zabíjí život v moři.

5G milimetrové vlny způsobují přesně tu nemoc, za kterou je vydávána korona. Zasažený člověk se dusí, kašle, aniž by co vykašlával, což je považováno za příznaky koronavirové chřipky. Zápal plic to není, protože ten je vždy doprovázen vodou na plicích a tím pádem má člověk co vykašlávat. Tato radiace rovněž vyvolá přesně tu bílkovinovou / nukleicko-kyselinovou odezvu v lidském těle, která způsobí narušení tkáně, což je přesně to, co nespolehlivé koronavirové „testy“ hledají.

Tím pádem mají naši tajní manipulátoři skvělou možnost vinit koronu za všecko, jen aby se nepřišlo na to, že neustále přibývá 5G instalací a že to je, co tyto nepřenosné a neinfekční zdravotní potíže způsobuje. Je jim jedno, jestli věříme na bacily, bakterie, viry, či hvězdné, nebo sluneční vlivy, hlavně když neodkryjeme skutečnou příčinu, což je elektromagnetická zbraň, namířená proti nám.

Zastánci eugeniky (potraty, genocida), technokrati a transhumanisté vždycky využívali očkování a mikrovlny na odstranění nepohodlných osob. Aféry s ozařováním určitých vybraných jedinců byly již mnohé a vždycky dopadly ke škodě těch ozářených.

Co se týče zavádění 5G, Wuhan v Číně bylo to první, zkušební místo, kde chtěli mít do r. 2020 celé 11-milionové město pokryto sítí 5G. Skutečně to docílili a proto začali ve Wuhanu lidé padat na zem jako hrušky, třást se jako osiky a přitom se dusit. Světu se řeklo: je to chřipka!

A i dnes u nás, zatím co jsme seděli doma jako trestanci za mřížemi, všude kolem byly instalovány 5G antény a když jsme pak vyšli ven, najednou je „chřipky“ všude kolem jako naseto a víc a víc jí přibývá. Ovšem to není chřipka, to je zasažení 5G milimetrovými pulsujícími vlnami. Věřím, že zatím toto zařízení jede pouze mírně, ale kdyby je někdo zesílil, tak jsme pryč, všichni zaráz a během načisto pár minut. Přehled 5G instalací v České republice najdete ZDE.

Jak dokážou 5G milimetrové vlny něco takového způsobit

Mnozí pochybují, že je to možné. Někteří dokonce bojují za teorii infekčního koronaviru a odmítají uznat jiný názor. To proto, že neznají mechanismus, jakým je to docilováno.

Kyslíková molekula má dva atomy kyslíku a tyto sdílejí nějaké elektrony. 60 GHz vlny způsobí, že se elektrony roztočí a tím se kyslík stane pro nás nedostupný a krevní hemoglobin ho nemůže převzít. To vytvoří těžké dýchací potíže, lidé se dusí a často dojde i ke zranění na plicích. Nedostatek kyslíku způsobuje dále šok, poruchy srdečního rytmu, akutní poškození srdce a ledvin, suchý kašel, záchvaty, horečky, průjmy a zvracení, bolesti svalů a dokonce i vznik nebezpečné plísně (rakovina). Otrávené buňky se brání tím, že vylučují viry, které zkouší napáchanou škodu odstranit. Když jsou tyto viry naměřeny na nefunkčním PCR testu, pak máme „koronu,“ i když se jedná o naše vlastní viry.

60 GHz komunikační systém musí překonat vliv absorpce kyslíku a proto může používat pouze velmi dobře zaměřený, úzký paprsek a na krátké vzdálenosti. To dělá tento systém daleko odolnější proti cizímu zneužití, ale zároveň ho to dělá o to víc škodlivější pro uživatele. Z 5G energie se tím pádem stává zbraň. Jako paprsek je využívána na ovládání davů – stačí 1.5 vteřiny a člověk pocítí neuvěřitelné horko a musí z místa, kde stál utéct za každou cenu. Tento systém je rovněž citlivý na změny v počasí a vydatný déšť dokáže odstranit velké procento účinnosti.

Když přijde na symboliku, co je to korona?

Corona discharge,“ neboli „korunové vybití“ elektrického proudu je způsobeno ionizací, neboli energizací vzduchu, nebo plasma, které obklopují vysoko-voltážně nabitý vodič. Představuje to místní záležitost, kde vzduch podlehl vlivu elektřiny a stal se vodivým, což umožnilo, aby náboj trvale unikal z vodiče do vzduchu. Někdy dojde i k samovolnému vybití i přirozenou cestou, obzvláště ve vysoko voltážním systému, když není pečlivě hlídána síla elektrického pole. Radiace z takového vybití zničí většinu vysoko voltážních elektrikářů do 55 let stáří.

Takže tady máte původ korony a jejího názvu, je to vybití elektrického proudu na nás, na ubohých, nevědomých a neznalých lidských tvorech, kterým je do nekonečna něco nalháváno a jsou manipulováni od samého narození.

Jako další, v Americe se prodává pivo, pod značkou „Corona.“ Firma, která tento pivovar vlastní, se jmenuje „Constellation Brands“ (Souhvězdí značek) a již v r. 2001 se spojila s „Human Genome“ projektem (Lidský genom), což je v podstatě další eugenický pokus. Hlavní ředitel firmy Constellation Brands, Robert Sands financuje očkovací kliniku, platí léky pro ty, co na to nemají a podporuje výzkum velkých farmaceutických firem.

Očkování proti koroně

Že očkování (a převážná většina současných léků) jsou pro nás nežádoucí, by mělo být touto dobou už většině lidí zřejmé. Očkování bude opět vyrobeno pouze na vyšinutí našeho systému z rovnováhy. Bude obsahovat jedovaté cizí látky, zvířecí hybridní bílkoviny a desítky dalších nebezpečných škodlivin.

Jak říká dříve zmiňovaný Dr. Coleman, neexistuje jeden a ten stejný druh nemoci, na který by očkování mohla magicky působit. Naopak, očkování totálně poplete náš imunitní systém, takže tento pak neví co je cizí a co je on sám. To vyprodukuje nejrůznější škody, jako bílkovinové znetvořeniny, napadení tkání, zničené DNA, chronické infekce, mitochondriální narušení, problémy s mezibuněčnou komunikací, poruchy nervového systému. A to ne, že by někdo tím utrpěl a druhý ne. KAŽDÝ bude narušen těmito jedy, jenže s ohledem na stáří, genetickou podstatu a jiné podmínky to u někoho přijde dříve a u jiného později. U někoho to povede pouze k chronickým nemocem, jiného to zabije.

ZDROJ (kde neuvedeno): „The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life,“ napsal Arthur Firstenberg, nakladatel Chelsea Green Publishing, Vermont & UK, 2017, 2020.

 • Jane K.
(Visited 4 711 times, 1 visits today)
Sdílet článek

4 comments

 1. Tywoe, “voltážní elektrikář”. Existují také ampérážní?

  Tywoe, buněčná analogická síť. To, že je to síť buňková a analogová nám nevadí, my tomu rozumíme, skoro jako Gréta.

  Tywoe, 2G síť na 200 kHz. To, že ve skutečnosti šlo o digitální buňkovou síť na 900 MHz, je jedno. Kiloherce, megaherce, my máme nejlepčí herce. Hrušky s japkama. Nebo nejapkama? My tomu totiž rozumíme, skoro jako Gréta. Stejně, jako 3G na 1,25 MHz. Esli voni to nevysílají spolu s Rádiem Dechovka (1,233 MHz).

  „korunové vybití“ elektrického proudu je způsobeno ionizací, neboli energizací vzduchu, nebo plasma, které obklopují vysoko-voltážně nabitý vodič. Představuje to místní záležitost, kde vzduch podlehl vlivu elektřiny a stal se vodivým, což umožnilo, aby náboj trvale unikal z vodiče do vzduchu. Někdy dojde i k samovolnému vybití i přirozenou cestou, obzvláště ve vysoko voltážním systému, když není pečlivě hlídána síla elektrického pole. Radiace z takového vybití zničí většinu vysoko voltážních elektrikářů do 55 let stáří.

  “Korunové vybití” je nádherný pojem, můžu si ho půjčit?

  Takže tady máte původ korony a jejího názvu, je to vybití elektrického proudu na nás, na ubohých, nevědomých a neznalých lidských tvorech, kterým je do nekonečna něco nalháváno a jsou manipulováni od samého narození.”

  Hele, Pipi, koronové výboje v bouřkách znali už středověcí námořníci, říkali tomu “oheň Svatého Eliáše” ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Eli%C3%A1%C5%A1%C5%AFv_ohe%C5%88 ). Jakto, že tedy Kryštof Kolumbus či Fernão de Magalhães netrpěli koronavirem, když měli na lodích ty koronové výboje?

  Takže abychom to shrnuli: Blbko, zkus místo publení takovýchto ubohých, polostrojových překladů bez špetky odborné úrovně raději pěstovat biomrkev. Uvidíš, bude to daleko přínosnější.

  Pokrytí 50 Hz a 60 Hz elektrovodnou sítí je nepravidelné po celém světě ( https://elektrika.cz/data/clanky/prsvs020225 ) s tím, že 50 Hz systém naopak dominuje. Tak jak je to s těmi 60 Hertzy?

 2. z diskuse na webu o radiačním nebzpečí:

  lay says:
  October 29, 2020 at 2:02 pm

  As a layman I wonder if the 5G effects are supposed to be the ‘covid effects’, what about places without 5G? What produces those effects there?

  admin says:
  October 30, 2020 at 2:40 am

  4G LTE — and actually all wireless technologies — can produce devastating health effects. What we are seeing is various symptoms of radiation sickness. Not all of it is being caused by 5G. Alot of is being caused by 3G and 4G frequencies and radiation.

  Devadeva says:
  October 30, 2020 at 12:47 pm

  Then one must ask why the ‘covid’ outbreak happened as a wave only now when 3 and 4G are around for many years.

  Odpověď admina žádná.

  1. Dobré smile

   Ještě by mne zajímala odpověď na otázku, která generace mobilních sítí způsobila Španělskou chřipku.

   Možná to byly ty buněčné vysokovoltážní v pásmu 200 kHz.

   wacko

 3. Ještě jsem objevil mapičku, jak je po světě rozšířena soustava 50 Hz a 60 Hz.
  https://www.quantumbalancing.com/worldelectricity/images/voltages%20around%20the%20world.gif
  Zcela viditelně je na plochu více padesátihertzové. Proč tedy pan odborník hovoří o 60 Hz?

  Já tyhle bláboliče prostě miluju.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *