Žebříček největších agresorů

Napsal
Sdílet článek

30 let jsem musel papouškovat, že největší zlo přichází ze západu a nejlépe je na u nás východě. Nyní mám papouškovat pravý opak? Jste se zbláznili? Naopak, mám toho jednostranného pohledu plné zuby.

Jsem přesvědčen, že na konci roku 1989 byla hnacím motivem touha sdělovat a možnost číst objektivní pravdu bez ohledu, zda je příjemná či nikoliv. Dále podle mě, druhým hlavním motivem byl požadavek, aby vedení státu reálně zastupovalo zájmy většiny občanů. Tady trošku odbočím, ale jen trošku, protože tomuto tématu hodlám věnovat podrobněji jeden z budoucích blogů. Takže jen ve zkratce – zajímalo by mě, kým a jak by byl listopad podporovaný, pokud by existoval stroj času, který by přenesl aktivní účastníky do dnešní doby a pak zpět. Jde o následující: za bolševika byla nepřípustná kritika myšlenky socialismu, svobodně jste mohli jen jakýmkoliv způsobem nadávat na imperialisty. Kdo to nedodržoval, byl označen za občana torpédujícího skvělou pokrokovou myšlenku socialismu, protistátní živel, imperialistického agenta atd. Dnes můžete jakýmkoliv způsobem nadávat na Rusko a Rusáky a samozřejmě i na komunisty. Lidé s jiným názorem, případně lidé kritizující očividnou islamizaci, jsou okamžitě označováni jako Putinova úderka, extrémisté a nepřátelé světlých zítřků. Už to opět začíná mít dopad na zaměstnání dotyčného svobodně myslícího občana – viz situace ve Francii a např. na Slovensku, popsaná a dozdrojovaná v minulém blogu. Takže v bodě týkající se svobody nastala velká změna, že jo? A dále, lidé by se po výletu strojem času vraceli s vědomím, že ani nové elity nezastupují zájmy většiny, resp. (dle mého) zastupují mlčící většinu ještě hůře. Sorosova a Putinova úderka nechť vyčká do dalšího blogu, kde budou uvedena fakta příjemná i nepříjemná …

Ale zpět k dnešnímu tématu. Připadá mi, že zesiluje snaha hrubě zkreslovat pohled na historii a to minimálně tím, že se budou uvádět jen a pouze aktuální ideologii poplatná témata – jen sebe oslavující a na druhou stranu jen Rusko dehonestující. Jenže svět není a nebyl černobílý a nepříjemná pravda je, že velmoci nejsou útlocitné, pokud prosazují své zájmy.

Můžeme začít aktuálním alcilotrem Ruskem. Zcela nepochybně mají bolševici na svědomí milióny lidských životů (převážně svých spoluobčanů), pokud budeme započítávat i bolševickou politikou způsobené hladomory. Můžeme i diskutovat, kdo je vlastně autorem koncentračních táborů určených odpůrcům režimu … zda Stalin nebo Hitler. Dále můžeme vypočítat státy, které bolševici vojensky napadli nebo v nich na zfixlované “pozvání” intervenovali. Nemělo by jich být tak moc – obsadili část Polska, zaútočili na Finsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, před zánikem východního bloku pak intervenovali v Maďarsku a ČSSR a na samém konci exportovali neúspěšně socialismus do Afghanistánu. Nejsem si jist, ale z hlavních agresí by to snad bylo vše – tedy 8. Nepočítám státy, kterými prošla Rudá armáda při pronásledování Němců, ale které po skončení války opustili. Výsledkem bylo, že ani v době největší slávy neměli základny ve všech svých satelitech – prezident Tito je do Jugoslávie nepustil, Ceaușescu do Rumuska taky ne, v Polsku Jaruzelski nechal preventivně vyhlásit mobilizaci, když hrozil scénář ČSSR-1968 a Sověti couvli. V nové době mají Rusové tuším tři vojenské základny mimo své území. Bolševikům nelze přičítat podíl na rozpoutání 1. světového masakru, protože v době zahájení 1. světové války bolševici ještě jako státní síla neexistovali. Naopak je možné diskutovat proč a za jakým účelem Německo poslalo Lenina do Ruska, nad kterým pak zřejmě ztratili kontrolu. Nezodpovězenou otázkou navždy zůstane, zda by bolševici vůbec vznikli, pokud by k nim nebyl Němci exportovám Lenin. Dále si myslím, že nemohou být označeni za autory vraždění v průmyslovém měřítku. Toto prvenství nepochybně patří Němcům. Pokud vím, tak Rusové nepřišli s doktrínou “rozšíření životního prostoru” na západ a s požadavkem vyvraždit původní obyvatelstvo, příp. si jej zotročit.

Německo – tahle parta byla u začátku obou světových válek, co se týče napadnutých zemí můžeme konstatovat následující: vojenské obsazení Rakouska a České republiky, napadení Velké Británie, útok a obsazení Polska, Dánska, Belgie, Nizozemí, Lucemburska, útok na Francii a okupací její cca poloviny, útok na tehdejší Sovětský svaz, obsazení Litvy, Lotyšska, Estonska, útoky německé Rommelovy armády v Africe. Jak jsem již uvedl, jsem přesvědčen, že Němcům patří autorství k průmyslovému vraždění a hlavně následné likvidaci mrtvol. Dále historické prameny odhalují Německou snahu získat “nový životní prostor” na východě, kdy s původním obyvatelstvem se moc nepočítalo. Můžeme tedy konstatovat, že Německo bylo u zrodu 1. světové války s počtem mrtvol min. 37 mil. , u zrodu 2. světové války s počtem mrtvol 72 mil. Němci prokazatelně napadli min. 14 zemí, počet civilních obětí se nedopočítáme, jsou nepochybně autoři průmyslového vraždění a vlastní licenci na “holokaust”.

USA – tady to je taky zajímavé. Nezpochybnitelným faktem je, že Američané nejsou původní obyvatelé území USA. Tím původním obyvatelstvem byli indiáni, kteří už dnes jaksi ve větším počtu nejsou. A pokud si někdo myslí, že svou zemi dobrovolně odevzdali a šli se zastřelit, pak se mýlí. Formálně vznikly USA r. 1776, ovšem lidé, kteří se prohlásili za Američany tam již pár let žili. Z toho důvodu je těžké určit, kolik původních obyvatel povraždili Američané. Wikipedie uvádí velký rozptyl v počtu indiánů na území celé Ameriky … 2,5 až 100+ mil, přičemž tatáž wikipedie uvádí na konci 19. stol počet pouhých 250 000 indiánů. Každopádně tvrzení, že Američané se podíleli na holokaustu indiánů nebude lživé. Možná se v blízké době dočkáme nějaké zpřesňující rešerše od tureckého prezidenta. Ale co bylo, to bylo … V moderní době jsou USA prvním státem, který použil dvě atomové bomby na civilní obyvatele s počtem de-facto okamžitých civilních obětí cca 250.000. Z těch dalších mediálně známých agresí můžeme jmenovat válku ve Vietnamu s použitím napalmu, válku se severní Koreou (tady nutno říct, že se jedná o zadržení SK po vpádu na jih), Nikaragua, Honduras, Irák, Libye, Afghanistán, Somálsko, Sýrie … podrobnější výčet můžete nalézt zde a zde. Nesmíme zapomenout ani na akce, které by bez USA neproběhly jako např. bombardování Bělehradu a krvavý převrat na Ukrajině nebo blokády a izolace, které dopadají nejvíce vždy na civilní obyvatele, viz Kuba a naposledy Venezuela. Můžeme přidat i počet zahraničních základen s vojáky USA, kterých je dle wikipedie cca 800.

Zajímavé by taktéž bylo srovnání, jak se žilo místnímu obyvatelstvu po exportu socialismu a na druhou stranu po exportu demokracie. Nevím jak Vy, ale já si po exportu socialismu nepamatuji hospodářsky rozvrácené země, ale země bez žebráků, kde se mohutně budovala infrastruktura, relativně soběstačné a s všem dostupnými nezbytnými životními potřebami … pravda s nemožností kritizovat režim se všemi důsledky a nedostatkovým moderním zbytným zbožím. V případě exportu demokracie pak vidím postup dle šablony – rozvrátit zemi, dosadit někoho, kdo podepíše prodej všeho cenného a následné tvrzení, že drancování probíhá podle demokraticky uzavřených smluv. V případě Sýrie a ropy na jejím území se už ani neobtěžují předstírat uzavření nějaké smlouvy na těžbu.

Za této situace označit nejmenšího agresora ze tří uváděných za největší zlo je chucpe. A nic na tom nezmění ani výkřiky pornoherce a jiných, že byl chvíli nedostatkový toaletní papír. Fakta hovoří jasně – svatý není nikdo, krev na rukou mají všichni, otevřít vážnou diskuzi, kdo je větší gauner znamená riskovat zjištění, že na straně, kde bylo nepochybně více občanské svobody je ovšem na rukou vice krve a násilí.

 • DAVID DVOŘÁK
(Visited 184 times, 1 visits today)
Sdílet článek

5 comments

 1. Souhlasím s obsahem článku. Ano svět není černobílý. SSSR, který vznikl na základech feudálního Ruska, po tolik oslavovaném Carovi v roce 1917 (VŘSR). Ačkoliv se vedení SSSR vystřídalo několik vůdců, největší zločiny jsou (oprávněně či neoprávněně) připisované Stalinovi, který ovšem žije v myslích lidí, jako největší hrdina světa, neboť pokořil a zničil nejhoršího zločince do současné doby. Hitlera. A nebýt Putina, možná by už Rusko ani neexistovalo v současném stavu. Putin po Jelcinovi Rusko dostal z popela a je z něho prosperující demokratický stát, který usiluje o spolupracující společenství všech států planety, na rozdíl od dnešního nejdrzejšího kapitalistického diktátora Trumfa USA, který vyhrožuje, zastrašuje všechny státy, které nechtějí dělat to co si přejí USA. Dokonce vydává zákony proti státům, které nejsou součástí USA a sankcionuje je. USA jsou přitom astronomicky zadlužené a mají jen to dočasné štěstí, že dolar je celosvětovým platidlem a místo snižování dluhu, dolary tisknou a rozdávají poslušným státům. Existuje dokument o tom jak USA více jak 200 let masakrují svět až do dnešních dnů. Jsou tam uvedené v chronolgickém sledu od začátku Je tam skutečně začátek existence USA uvedena genocída vlastního původního obyvatelstva a to Indiánů, (mluví se o 100 mil.obětí), pak následoval lov Černochů v Africe na vlastní plantáže atd. A poslední nejstrašnější zločiny po Vietnamu, Nagasaki byl Irák, napadený pod lživou záminkou (mimochodem podpořenou i Havlem jako “humanitární bombardování”) při kterém byla zničena infrastruktura a zahynulo více jak milion lidí Iráku. A původci tohoto strašného zločinu stále běhají po svobodě.

  1. Pozor. Humanitární bombardování vynalezl Václav Havel jako obhajobu bombardování Jugoslávie, ne Iráku.

 2. Dále můžeme vypočítat státy, které bolševici vojensky napadli nebo v nich na zfixlované “pozvání” intervenovali. Nemělo by jich být tak moc – obsadili část Polska, zaútočili na Finsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, před zánikem východního bloku pak intervenovali v Maďarsku a ČSSR a na samém konci exportovali neúspěšně socialismus do Afghanistánu.
  ——–

  Sovětský Svaz neobsadil část Polska, ale osvobodil území nelegitimně okupované Polskem, které okupovalo část Sovětského Ruska v rozporu s Versaillskou smlouvou. A Stalin 17.září 39 “zabral” to pzemí, které podle mezinárodního práva a platných smluv patřilo Sovětskému Rusku. (Tzv. Curzonovova linie, btw) cool cool cool cool cool

  1. A mimochodem, Finsko, Lotyšsko, Litva a Estonsko byly součástí carského Ruska a samostatnost získaly většinou až během napadení sovětského Ruska armádami intervence, na které jsme se naneštěstí a k velké hanbě našeho národa podíleli i my.

   Ale jak řekl Masaryk – “bez Sokola by nebylo Legií, bez Legií by nebylo Československa” – tedy přeloženo, kdyby Češi a Slováci nechcípali ve zločinné válce (“intervenci”) za zájmy USA, Francie a Británie, tak by nám ani nedovolily vlastní stát bad
   bad
   bad

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *