Živnostníci začínají bojovat o své důchody

Napsal
Sdílet článek

Na tiskové konferenci Strany soukromníků České republiky jako první promluvil předseda
strany pan Petr Bajer o současné situaci živnostníků v naší zemi.

Ve druhé části zazněl návrh na reformu důchodů, který bude výhodný a srozumitelný nejen
pro OSVČ, a to díky zavedení rovného důchodu se sazbou 32 % ze základního výměru.
V závěrečné části se probíral návrh v oblasti paušálních výdajů stanovených procentem a
paušální daně. A to jak konkrétní změny, tak i jejich dopad na jednotlivé skupiny lidí.
Mezi spíkry se objevili Petr Bajer, předseda Strany soukromníků České republiky, Rudolf
Baránek, zakladatel Strany soukromníků České republiky, prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.,
člen současné Komise pro spravedlivé důchody a Ing. Ladislav Linek, 1. místopředseda
Strany soukromníků České republiky.

Současné dění na české politické scéně z pohledu Strany soukromníků České republiky

„V normální demokratické evropské společnosti je živnostník nebo drobný podnikatel
základním stavebním pilířem ekonomiky. Ne tak u nás. Pro naši současnou vládu pod
vedením hnutí ANO zůstává živnostník „Mládkovým parazitem“. Proto má naše současná
vládnoucí garnitura pro tyto lidi jen zvyšování daní a poplatků, další vlnu EET, růst
administrativy a zvyšující se šikanu ze strany různých úřadů a žebrácké důchody. Živnostník
nedostane žádnou dotaci či daňovou úlevu a nikdo se ho, kromě naší strany, nezastane.
Není se čemu divit. Pro hnutí ANO jsou živnostníci nepříjemnými konkurenty oligarchových
dotovaných firem. Pro ČSSD za velkého potlesku a podpory KSČM třídním nepřítelem.
Pokud tato vláda něco s velkou pompou navrhne v ekonomické oblasti takříkajíc pro
živnostníky, tak v konečeném důsledku shledáme, že se jedná jen o výsměch, protože ve
výsledku nenabízí vůbec nic. Musí totiž stále myslet na kupování svých voličů a na to, kolik
jim v dalších letech přidá. Nárůst platů ve státní sféře se od roku 2012 do roku 2019 zvýšil
ze 132,5 miliardy Kč na 226,1 miliardu Kč. Téměř o 94 miliard Kč. V absolutních počtech
pak došlo ke zvýšení státních zaměstnanců o více než 50 000 lidí.“ uvedl Petr Bajer.

Návrh na řešení žebráckých starobních důchodů OSVČ

„Vzhledem k nečinnosti parlamentní scény v oblasti postupného nastolení spravedlivých
důchodů a podstatného zjednodušení výběru daní jsme ve spolupráci
s prof. Ing. Jaroslavem Vostatkem, CSc., členem současné Komise pro spravedlivé důchody,
a dalšími odborníky, vytvořili návrh 1. etapy důchodové reformy a budeme pro ni hledat
podporu nejen u parlamentních stran,“ uvedl zakladatel Strany soukromníků České republiky
Rudolf Baránek.

Návrh 1. etapy důchodové reformy

Nutností pro uskutečnění základní fáze rozdělení dnešního I. penzijního pilíře na nultý
pilíř (rovný důchod) a první pilíř (moderní sociální důchodové pojištění) je zvýšení
základního výměru důchodů z 10 % na 32 % ze státem každoročně vyhlašované průměrné
mzdy pro účely sociálního zabezpečení pro následující rok. Zruší se přitom zcela
nespravedlivá redukční hranice a naplní se tak nález Ústavního soudu ČR z roku 2010.
Každý rok pojištění se tedy bude započítávat 0,39 %.

„Žádný důchod v ČR se tímto opatřením nesníží a systém bude pro své adresáty
srozumitelný,“ řekl prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., „navíc rovný důchod se sazbou 32 %
poskytne základní sociální ochranu před pádem do chudoby nejen živnostníky a
zároveň se ušetří na dávkách státní sociální podpory a hmotné nouze.“

Příklad:
Rovný důchod se sazbou 32 % ze státem vyhlášené průměrné mzdy na rok 2020 by byl
ve výši 11 150 Kč.
Náklady 1. etapy důchodové reformy – do 7 miliard Kč ročně.
Termín platnosti: od 1. ledna 2021 (rok 2020 je potřebný pro legislativní proces)

Návrh v oblasti paušálních výdajů stanovených procentem a paušální daně

Kvůli trvalému zhoršování podmínek pro podnikání pokládá Strana soukromníků České
republiky změny pro paušální výdaje z příjmů za důležité.

V kontextu současného stavu paušálních výdajů stanovených procentem navrhuje Strana
soukromníků České republiky:

– ponechání sazby 80 % nejvýše však 1 800 000 Kč ročně pro kategorii řemeslných
živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství vykonávaných jako
samostatná činnost
– sazba 70 % nejvýše však 1 800 000 Kč ročně z příjmu živností volných, vázaných i
koncesovaných
– sazba 50 % nejvýše však 600 000 Kč ročně z příjmu ze samostatné činnosti z jiných
příjmů ze samostatné činnosti
– sazba 40 % nejvýše však 600 000 Kč ročně z příjmu z nájmu majetku zařazeného
v obchodním rejstříku, příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů
„Přitom budeme ještě usilovat o zvýšení částky 24 840 Kč odpočtu za poplatníka, neboť tato
částka nebyla již mnoho let valorizována. Navrhujeme tedy tuto částku zvýšit na 30 000
Kč,“ dodal Ing. Ladislav Linek, 1. místopředseda Strany soukromníků České republiky.

A co daňový paušál?

Dle představ ministerstva by OSVČ získaly možnost, prostřednictví jedné paušální platby, se
zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální zabezpečení a
zdravotní pojistné.

S daňovým paušálem je však spojeno mnoho nelogičností. Roční daň v těchto
podmínkách by činila 7 248 Kč, což není výhodné u většiny případů, kdy OSVČ využívá
slev na dani, daňových odpočtů a odečitatelných položek.

„Co je ale nejzásadnější, poplatník si bude muset stejně hlídat, zda nepřekročil stanovenou
hranici 1 mil. Kč, tím bude muset příjmy dokladovat pro případnou daňovou kontrolu. Další
velice důležitou věcí je to, že ministerstvo financí nehodlá ani pro tuto skupinu lidí rušit
povinnost vést EET přesto, že u paušálu to nedává žádný smysl,“ dodává L. Linek.

Není také jisté, zda bude moci využít tento daňový paušál složený z minimálního pojistného
a daně ve výši 5 500 Kč i ten, který díky vysokému zisku a vysokému vyměřovacímu základu
na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, má vyšší měsíční odvody. Paušální daň by
navíc nepomohla těm s nejnižšími příjmy, neboť při použití nákladového paušálu platí buď
méně, nebo při více odpočitatelných položkách vlastně nic.

„Na první pohled se zdá, že se ušetří za tuto daň nějaká administrativa, ale v podstatě to
není vůbec pravda. Navíc platba paušální daně nezbavuje poplatníka dalších kontrol,
které mohou zasáhnout do finančního hospodaření, jako je celní správa atd.“ uzavírá téma
Linek.

Postoj Strany soukromníků České republiky k paušální dani tak, aby v určitých objemech
skýtala výhodu pro OSVČ nejen finanční, ale i administrativní, stejně jako podporu
modernějšího způsobu daňové politiky. Navrhujeme proto:

– do 1 000 000 Kč ročních příjmů platit pouze sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
– od 1 000 001 Kč do 1 800 000 Kč ročních příjmů by pak paušální daň činila 5 200 Kč
(zaokrouhlený součet sociálního zabezpečení 2 544 Kč, zdravotního pojištění 2 352 Kč a
300 Kč jako podíl daně)
Ať už pro návrh procentem z příjmů či pro paušální daň požadujeme minimálně pro tyto
kategorie zrušení EET.
Náš požadavek na zrušení EET pro všechny tím nezaniká a budeme za něj i nadále
bojovat.

  • Petr Bajer
3.8/5 - (5 votes)
(Visited 148 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *