Znalci obžaloby v kauze Petra Kramného znovu prověřováni

Napsal
Sdílet článek

Ve světle všech nových skutečností, Krajské státní zastupitelství v Ostravě svým přípisem ze dne 13. 5. 2020 sděluje, že uložilo podřízenému, tedy Okresnímu státnímu zastupitelství v Ostravě: “zabezpečit pokračování v původně konaném, nyní pravomocně odloženém prověřování věci, a to s cílem doplnit stávající důkazy o další, v úvahu ještě přicházející indicie” a to ve věci důvodně podezřelých znalců obžaloby v kauze Kramný.

Tedy znalců MUDr. Smatanové, MUDr. Dokoupila a především MUDr. Vorla. Krajské státní zastupitelství v Ostravě a jeho nižší součásti ani policejní orgán ještě netuší další zásadní informace v kauze Petra Kramného, a to především: Revizní znalecký posudek v kauze Petra Kramného, který vypracoval znalecký ústav: Oddělení soudního lékařství Nemocnice České Budějovice a.s., IČ 26068877 (kdy dnes již tento znalecký ústav v seznamu znaleckých ústavů nenaleznete) a ani ministerstvo spravedlnosti není schopno doložit:

1. Rozhodnutí ministra o jmenování tohoto znaleckého ústavu.(§ 1 vyhlášky 37/1967 Sb. )

2. Tento znalecký ústav NIKDY nebyl zapsán v Ústředním věstníku ČR. (§ 6 odst. 2 vyhlášky 37/1967 Sb. )

Ani jedna ze dvou esenciálních podmínek pro vznik znaleckého ústavu nebyla splněna. Dále je nutno konstatovat, že znalecký posudek v trestní věci Petra Kramného byl teprve 3. znaleckým posudkem v trestním řízení, který tento neexistující znalecký ústav vypracoval, avšak první znalecký posudek, kde byla horní trestní sazba vyšší jak 5 let. Dále je nutno připomenout, že tento znalecký posudek, který vypracoval dle našeho názoru nikdy nevzniklý znalecký ústav, neobsahuje znaleckou doložku (sic !!!). A zároveň, že tento znalecký posudek, který vypracoval dle našeho názoru nikdy nevzniklý znalecký ústav je oražen znaleckou pečetí zcela jiného znaleckého ústavu.

Zajímavé je i to, že za tento nikdy nevzniklý znalecký ústav komunikovala zcela neoprávněná osoba. Na základě tohoto posudku byl odsouzen nejen Petr Kramný, ale i znalci MUDr. Matlach a MUDr. Fargaš !!!

Vítejte v právním státě !!!

  • Šalamoun – spolek na podporu nezávislé justice v ČR 
(Visited 167 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Celý tento případ(a nejen on)je tak neuvěřitelná prasárna,že to nemá obdoby-bolševická nebo nacistická justice by se od této “demokratické” mohli opravdu lecčemu přiučit-a není to jen tento případ,kdy bez důkazů člověka odemelou na 30 let,ale namátkou mě napadá třeba ještě případ Aničky Janatkové kdy policie i média naprosto bez jakýchkoliv důkazů dohnali k sebevraždě Otakara Tomka,ale takových případů by se samozřejmě našlo mnohem víc

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *