Znesvěcení jubilea svaté Ludmily 18. 9. 2021 na Tetíně

Napsal
Sdílet článek

(otevřený list arcib. Janu Graubnerovi)

Vážený arcibiskupe Jane,

Ty jsi byl jako předseda ČBK povinen oficiálně oznámit morálně zkompromitovanému kardinálu Schönbornovi, že je nevhodné, aby jako hlavní celebrant předsedal jubilejní slavnosti ke cti svaté Ludmily. Kardinál Schönborn je znám tím, že nechal znesvětit katedrálu svatého Štěpána ve Vídni. Dává ji opakovaně k dispozici LGBT osobám, které nechtějí konat pokání ze svého pohoršujícího a Bohu protivného způsobu života. Schönborn svými akcemi likviduje křesťanskou morálku v kořeni a zavádí antimorálku. Navíc tento prelát zneužil vídeňskou katedrálu k vytvoření vakcinačního centra, čímž vzbudil dojem, že tato experimentální vakcinace je v souladu s Božím přikázáním i s tradičním učením církve, a to je hrubá manipulace a lež.

Jeho zavádění nového učení a nové antimorálky je vzpourou proti Bohu a výsměchem apoštolské tradici i milionům mučedníků, kteří za čistotu víry a morálky prolili svou krev. Mezi Kristovy mučedníky náleží i česká světice svatá Ludmila. Postavit do čela slavnosti tohoto zkompromitovaného preláta je znesvěcením jubilea této světice a urážkou slavné minulosti českého národa.

Zodpovědnost za to, zda bude či nebude předsedat této jubilejní slavnosti zkompromitovaný rakouský prelát, dopadá v plné míře, vážený arcibiskupe Jane, na Tebe jako na předsedu ČBK. Pokud jsi jeho návštěvu neodvolal, prakticky jsi tím schválil skandální program tohoto odpadlého preláta. Tím jsi vyjádřil, že ČBK je v jednotě s jeho vzpourou proti Bohu, kterou je sodomie a experimentální vakcinace! Pak Tvou vinou je ČBK zatažena do diverze vůči české církvi a českému národu.

  •  Eliáš
1/5 - (1 vote)
(Visited 97 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Totéž, v bleděmodrém (jako k 17.9.). Jste stejní ve vymývání mozků jako komouši – akorát máte jiné téma – očkování – a cpete ho všude, všude. Možná se stane OČKOVÁNÍ NE , i jednou z ingrediencí receptu na knedlíky s vejcem.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *