ZRUŠENY POKUTY ULOŽENÉ V 80. LETECH BRATRŮM WONKOVÝM

Napsal
Sdílet článek

Dne 29. 7. 2021 zrušil Okresní soud v Trutnově dvě pokuty, které byly v 80. letech minulého století uděleny Jiřímu (nar. 1950) a Pavlovi (1953-1988) Wonkovým z Vrchlabí. Soud zároveň vyslovil jejich účast na soudní rehabilitaci podle zákona č. 119/1990 Sb.

S návrhy na rehabilitaci vyslovil souhlas i státní zástupce JUDr. Jan Dostál, který musel k jednání přijet až z Náchoda, neboť okresní státní zástupce v Trutnově JUDr. Tomáš Ponikelský vyslovil svoji podjatost.

Všichni účastníci se vzdali práva stížnosti, a tak rozhodnutí nabyla ihned právní moci.

K zrušení jiných odsuzujících rozhodnutí nad bratry Wonkovými došlo již dříve.

Navzdory tomu všemu bývalý okresní prokurátor v Trutnově v letech 1975-1989 JUDr. Josef Doležal dosud neodvolal své tvrzení z roku 2016, že Pavel Wonka „byl především kriminálník“. (https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/116993/150045675.pdf?sequence=1&isAllowed=y; příloha č. 14)

Další podrobnosti k oběma případům viz v předchozích zprávách níže.

BRATŘI WONKOVÉ „HORKÝ BRAMBOR“  TRUTNOVSKÉ JUSTICE „PŘEHOZEN“  NA 29. 7. 2021

Koncem června letošního roku se měla konat u trutnovského soudu dvě veřejná zasedání v kauzách bratrů Pavla (1953-1988) a Jiřího (1950) Wonkových.

Nebude tomu tak. Soudkyně odročily obě jednání na čtvrtek 29. 7. 2021 v 8:30 a 9:30. (Nádražní č. 5, jednací síň č. 101 v I. podlaží) Proč?

Jednoduše proto, že se musí nejdříve vyřešit námitka trutnovského státního zástupce, který tvrdí, že je podjatý, a žádá, aby byl z jednání vyloučen.

Je zřejmé, že kauzy bratrů Wonkových z doby minulého režimu jsou i 33 let po Pavlově smrti „horkým bramborem“, který si trutnovská justice stále „přehazuje“.

Další podrobnosti viz níže.

PAVEL A JIŘÍ WONKOVI ZNOVU PŘED TRUTNOVSKÝM SOUDEM

Čtyřicetiletý „justiční seriál“ rodiny Wonkových bude mít další pokračování u Okresního soudu v Trutnově.

Tentokrát půjde o pokuty, které byly bratrům Wonkovým uloženy v 80. letech minulého století.

V případě Pavla (1953-1988) jde o pokutu 300 Kčs z roku 1985 za to, že se odmítl legitimovat příslušníkům Sboru národní bezpečnosti, neboť to považoval za bezdůvodnou šikanu, když ho znali a sami ho oslovili „pane Wonko“.

V případě Jiřího (1950) jde o pokutu 200 Kčs z roku 1988 za to, jak reagoval, když ho příslušníci Státní bezpečnosti chtěli na chodbě pardubického soudu bez řádného předvolání odvést k výslechu. Jiří se chytil ústředního topení a začal volat o pomoc. To bylo vyhodnoceno jako výtržnost.

Otázky a odpovědi:

Otázka:

Jaký je přesný nový rozvrh naplánovaných veřejných zasedání u Okresního soudu v Trutnově na čtvrtek 29. 7. 2021?

Odpověď:

Nejprve bude v 8:30 hodin senát pod vedením Mgr. Terezy Teršové projednávat pokutu udělenou Pavlovi v roce 1985.

Potom v 9:30 bude senát, jemuž předsedá Mgr. Veronika Tomanová, řešit pokutu udělenou Jiřímu v roce 1989.

Otázka:

Nestalo se, že v jiné kauze Wonkových se shora uvedené soudkyně z jednání ve věci Wonkových samy vyloučily?

Odpověď:

Ano, je to tak. V případě Pavla Wonky z roku 1988 se Mgr. Veronika Tomanová vyloučila dne 24. 1. 2019 a Mgr. Tereza Teršová dne 30. 4. 2019.

Otázka:

Proč se v případě z roku 1988 soudkyně vyloučily a nyní nikoliv?

Odpověď:

Nevím. Ale mohly by to vědět ony soudkyně. (V nynějších případech se nevyloučily soudkyně, ale státní zástupce.)

Otázka:

Jak nakonec Pavlova kauza z roku 1988 (kdy zemřel v královéhradecké věznici) dopadla?

Odpověď:

Poté, co se vyloučily i další trutnovské soudkyně (JUDr. Marcela Horváthová a Mgr. Miroslava Purkertová), byl případ předán k Okresnímu soudu v Náchodě. Tamní senát pod vedením Mgr. Jany Gleisnerové Pavla Wonku v této věci plně rehabilitoval dne 16. 10. 2019.

Otázka:

Obdržel poté pozůstalý bratr Jiří nějaké odškodnění?

Odpověď:

Ano, Ministerstvo spravedlnosti mu jakožto jedinému žijícímu dědici přiznalo dne 23. 4. 2020 částku 2.473 Kč.

Otázka:

Vztahuje se zákon o soudních rehabilitacích i na pokuty, které byly neoprávněně udíleny za minulého režimu?

Odpověď:

Ano, české soudy už řešily řadu takových případů. Viz například usnesení

Krajského soudu Hradec Králové ze dne

·         24. 6. 2014 ve věci Josefa Kottnauera;

·         25. 6. 2014 ve věci Karla Sedláčka;

Krajského soudu Plzeň ze dne

·         16. 12. 2013 ve věci Ivana Bodnára;

Krajského soudu Praha ze dne

·         15. 5. 2019 ve věci Jaroslava Hellera;

·         20. 5. 2020 ve věci Antonie Miškovské;

Okresního soudu Jindřichův Hradec ze dne

·         31. 5. 2021 ve věci Josefa Strachoty;

Okresního soudu Karlovy Vary ze dne

·         27. 5. 2014 ve věci Gerharda Zástěry;

·         23. 11. 2015 ve věci Juraje Kaminského;

Okresního soudu Kolín ze dne

·         12. 6. 2020 ve věci Bohuslava a Antonie Miškovských;

Okresního soudu Litoměřice ze dne

·         19. 10. 2006 ve věci Jiřího Halíka, Karla Jecha a Emanuela Krejčího;

Okresního soudu Pardubice ze dne

·         4. 3. 2005 ve věci Vladimíra Špirka;

Okresního soudu Plzeň-sever ze dne

·         6. 6. 2014 ve věci Václava a Růženy Bodnárových, Jána Juračka a Růženy Pospíšilové;

Okresního soudu Prachatice ze dne

·         13. 8. 2020 a 15. 10. 2020 ve věci Jana Broma (celkem 4 pokuty);

Okresního soudu Příbram ze dne

·         15. 9. 2005 ve věci Miloslava Hrubého;

·         30. 6. 2015 ve věci Václava Maršálka;

·         14. 9. 2015 ve věci Jana Friedla.

(Případy řešené u Krajského soudu v Praze a okresních soudů v Jindřichově Hradci, Kolíně a Prachaticích se týkaly sedláků, kteří byli v 50. letech viněni z neplnění předepsaných dodávek zemědělských výrobků. V ostatních kauzách šlo o svědky Jehovovy, kteří byli trestáni za biblická kázání a šíření samizdatové literatury.)

Otázka:

Mezi těmito rozhodnutími není žádné z trutnovského soudu. Mají tedy Wonkovi nějakou záruku, že uspějí?

Odpověď:

Nemají.

Otázka:

Má vůbec smysl se po tolika letech zabývat takovými drobnostmi, jako je pokuta ve výši pár stovek?

Odpověď:

V těchto případech nejde ani tak o těch pár stovek, ale o to, aby bylo jasně pojmenováno, jaké jednání představitelů tehdejšího režimu bylo drobnou protiprávní šikanou. To může být varováním, aby se dnešní autority takových postupů zdržely.

Otázka:

Jaké jsou další aktuální kauzy rodiny Wonkových?

Odpověď:

Pavel Wonka byl v roce 1981 odsouzen za to, že se násilím dobýval do bytu své tchyně. Pavel se však ještě za svého života hájil, že v bytě byl hlášen k trvalému pobytu a že tchyně se již dříve z bytu odstěhovala. V roce 1986 se mu podařilo dosáhnout obnovy řízení. Avšak teprve 2. 2. 2021 Okresní soud v Trutnově trestní stíhání zastavil s odůvodněním, že o žádný trestný čin nešlo. Ministerstvo spravedlnosti nyní řeší, kdo má hradit náklady soudního řízení.

Okresní soud v Hradci Králové projednává znovu případ z roku 1984, kdy měl Pavel Wonka uzavřít provokativní „socialistický závazek k 40. výročí Slovenského národního povstání“ a přitom nepravdivě osočit dva členy KSČ, Karla Novotného a Jiřího Noska. Ve věci byla povolena obnova řízení a nyní musí být projednána původní obžaloba.

Okresní soud v Pardubicích dne 28. 1. 2021 rehabilitoval Jiřího Wonku v souvislosti s násilným zadržováním v psychiatrické léčebně v roce 1988. Nyní Ministerstvo spravedlnosti posuzuje, zda bude mít nárok i na nějaké odškodnění.

Ministerstvo spravedlnosti přezkoumává trestní stíhání, které bylo v roce 1984 vedeno proti Gertrudě Wonkové (matce Pavla a Jiřího), protože na více institucí rozeslala dopisy, v nichž si stěžovala na „zákeřné odvlečení jejího syna Pavla Wonky do vězení“.

Krajský soud v Plzni dne 2. 6. 2021 rehabilitoval Františka Wonku (prastrýce Jiřího a Pavla), římskokatolického kněze v Manětíně, neboť od 15. 7. 1949 do 29. 10. 1949 byl ve vyšetřovací vazbě nezákonně zbaven osobní svobody. Toto rozhodnutí otevírá cestu k rehabilitaci dalších osob, které byly stíhány spolu s Františkem Wonkou.

Viz též osmiminutové video z 14. 6. 2021:

https://www.info.cz/video/tema/advokat-chudych-pavel-wonka-zemrel-v-komunisticke-vazbe-byl-rehabilitovan-soudkyne-ktera-ho-poslala-za-mrize-ale-soudi-dal

  •  L. Müller
Jak se Vám líbil článek?
(Visited 97 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *